Kotisivujen yleiset käyttöehdot

FINANCE LINK OY:N KOTISIVUJEN YLEISET KÄYTTÖEHDOT JA TIEDOT KOTISIVUILLA KÄYTÖSSÄ OLEVISTA EVÄSTEISTÄ

8.5.2020

YLEISTÄ

Näissä yleisissä käyttöehdoissa kuvataan Finance Link Oy:n kotisivuina toimivien verkkosivujen www.financelink.fi käyttöön liittyvät ehdot. Kotisivut koostuvat internet-sivuista, niillä käytössä olevista toiminnoista sekä niillä esitetyistä tiedoista.

Finance Link Oy:llä on oikeus vapaasti muuttaa ja muokata kotisivujaan ja näitä yleisiä käyttöehtoja ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki oikeudet kotisivuihin ja niiden sisältöön kuuluvat Finance Link Oy:lle. Sivustolla esitetyt tiedot eivät ole ammatillisia neuvoja ja ne toimitetaan sitoumuksetta. Finance Link Oy pyrkii takaamaan korkealaatuisen tason kaikessa toiminnassaan ja siten myös kotisivuillaan. Finance Link Oy ei kuitenkaan pysty takaamaan häiriötöntä pääsyä kotisivuilleen taikka sivujen käytettävyyttä ja virheettömyyttä. Kukin kotisivujen käyttäjä vastaa itse omista tietoliikenneyhteyksistään ja laitteistaan eikä Finance Link Oy ole miltään osin vastuussa kotisivuihin mahdollisesti liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä.

KOTISIVUJEN KÄYTTÖ

Finance Link Oy:n kotisivuja on luvallista käyttää ainoastaan ei-kaupallisiin ja laillisiin tarkoituksiin tietojen hankkimiseksi Finance Link Oy:stä, sen toiminnasta ja palveluista sekä sivustoilta löytyvien toimintojen hyödyntämiseksi. Kotisivuilta löytyviä tietoja ei saa miltään osin julkaista tai luovuttaa edelleen eikä kotisivuja saa liittää osaksi muita internet-sivuja taikka muuta palvelua.

Kotisivujen käyttäjän tulee huolehtia siitä, ettei hänen käyttö vaaranna kotisivujen tietoturvaa. Kotisivuja ei saa hakkeroida tai millään muulla tavoin häiritä niiden toimintaa tai turvallisuutta.

TIEDOT KOTISIVUILLA KÄYTÖSSÄ OLEVISTA EVÄSTEISTÄ

Kuten monet muutkin verkkosivut, Finance Link Oy:n kotisivut hyödyntävät evästeitä, joilla voidaan kerätä tietoa sivun käyttäjästä.

Mitä evästeet ovat?

Yleisesti myös cookieksi kutsuttu eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Kyseinen tiedosto sisältää pienen määrän tietoa siitä, mitä kävijät internetsivuilla tekevät. Evästeet ovat niin pienikokoisia, etteivät ne rasita koneen muistia eivätkä ne voi sisältää viruksia.

Mihin Finance Link Oy käyttää evästeitä?

Evästeiden avulla Finance Link Oy pyrkii selvittämään kotisivujen suosituimmat osiot, vierailuiden kestot ja kohdentumiset kotisivujen eri osioiden välillä. Evästeiden avulla Finance Link Oy valvoo lisäksi kotisivujen toimivuutta. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi Finance Link Oy:n palvelujen tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Miten hallinnoin evästeitä ja voinko kieltää niiden tallentamisen koneelleni?

Käyttäjät voivat itse hallinnoida evästeiden käyttöä omalla kohdallaan. Evästeen tallentumisen ja vastaavien teknologioiden käytön voi estää muokkaamalla selaimen asetuksia (”do not track”-toiminto). Tämä saattaa kuitenkin joissakin tapauksissa johtaa kotisivujen selailun hidastumiseen taikka estymiseen kokonaan.Jo tallentuneet evästeet voi vastaavasti poistaa helposti kunkin selaimen asetuksista. Esimerkiksi Internet Explorer-selaimella evästeet voi poistaa valitsemalla ”Tools/Internet Options” ja painamalla ”Delete Cookies”-painiketta tai poistamalla evästeet Cookies-kansiosta, joka löytyy ”Documents and Settings” -hakemistosta. Firefox-selaimella evästeet voi vastaavasti poistaa valitsemalla ”Tools/Options”, välilehden Cookies ja painamalla ”Clear Cookies Now” -painiketta.

Finance Link Oy:n käyttämät evästeet

Finance Link Oy:n kotisivuilla on myös olla kolmansien osapuolten evästeitä tai muita vastaavia teknologioita. Nämä kolmannet osapuolet voivat hallinnoivat evästeitään ja niillä kerättyjä tietoja samalla tavoin, kuin jos kävijä vierailisi kyseisen kolmannen osapuolen näiden sivustoilla. Finance Link Oy pyrkii kuitenkin sopimusjärjestelyin huolehtimaan siitä, että kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja hyviä käytäntöjä.

Finance Link Oy:n kotisivuilla on käytössä seuraavat kolmansien osapuolten evästeet:

Adform

Kyseessä on analysointi ja mainoseväste.

Eväste analysoi ja mittaa vierailijan käyttäytymistä Finance Link Oy:n kotisivuilla. Tämän tarkoituksena on mahdollistaa kohdennettu mainonta muilla sivustoilla.

Finance Link Oy ei voi vaikuttaa siihen mitä tietoja kerätään ja Adform muuttaa käytäntöjään milloin tahansa. Halutessaan kävijät voivat tutustua Adformin omiin tietosuojakäytäntöihin osoitteessa https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

Tietojen säilytysaika: 13 kuukautta

Facebook Pixel

Kyseessä ovat analysointi- ja mainosevästeet.

Evästeiden avulla Finance Link Oy voi mitata, sopeuttaa ja parantaa markkinoinnin kohdentumista.

Finance Link Oy ei voi vaikuttaa siihen mitä tietoja kerätään ja Facebook muuttaa käytäntöjään milloin tahansa. Halutessaan kävijät voivat tutustua Facebookin omiin tietosuojakäytäntöihin osoitteessa www.facebook.com/about/privacy.

Tietojen säilytysaika on evästetyypistä riippuen vain kunkin session pituinen tai enimmillään 3 kuukautta.

Giosg Chat

Finance Link Oy:n kotisivuilta löytyvä Chat-palvelu on Giosg Chatin kautta toimiva toiminto.

Kyseinen palvelu kerää tiedon vierailijan IP-osoitteesta ja käyttää evästeitä palvelun tuottamiseen.

Tietojen säilytysaika: 6 kuukautta

Google Analytics

Kyseessä ovat analysointi- ja mainosevästeet.

Evästeet keräävät statistiikkaa siitä, mitä kautta kävijä tullut Finance Link Oy:n kotisivuille (esimerkiksi Google-haku tai linkki), millä sivuillamme kävijä on vieraillut, kuinka kauan kävijä viipyy kotisivuilla, mistä maasta kävijä on, mitä selainta kävijä käyttää ja kuinka nopeasti kotisivut toimivat. Tiedot eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

Finance Link Oy ei voi vaikuttaa siihen mitä tietoja kerätään ja Google muuttaa käytäntöjään milloin tahansa. Halutessaan kävijät voivat tutustua Googlen omiin tietosuojakäytäntöihin osoitteessa https://policies.google.com/privacy.

Tietojen säilytysaika on evästetyypistä riippuen vain kunkin session pituinen tai enimmillään 2 vuotta.

Google Doubleclick.net

Kyseessä on analysointi ja mainoseväste.

Eväste kerää statistiikkaa siitä, miten vierailijat käyttävät Finance Link Oy:n kotisivuja. Tiedot eivät ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

Finance Link Oy ei voi vaikuttaa siihen mitä tietoja kerätään ja Google muuttaa käytäntöjään milloin tahansa. Halutessaan kävijät voivat tutustua Googlen omiin tietosuojakäytäntöihin osoitteessa https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn

Kyseessä on analysointi ja mainoseväste.

LinkedIn on sosiaalisen verkostoitumisen työkalu. LinkedIn:n eväste tähtää mainonnan vaikutuksen mittaamiseen ja mainonnan kohderyhmien muodostamiseen.

Tietojen säilytysaika: enintään 6 kuukautta