Alihankkijarahoitus

Alihankkijarahoitus helpottaa käyttöpääomatilanteen hallintaa ja toimii talousjohdon ja hankintatoimen työkaluna.

Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten luotonsaantimahdollisuudet ovat heikentyneet uuden pankkisäätelyn myötä. Samaan aikaan tilaajien maksuehtovaateet ovat pidentyneet. Toimiva ja taloudellisesti turvallinen alihankintaketju vähentää tilaajaosapuolen toimintariskiä mm. ylläpitämällä toimitusvarmuutta.

Alihankkijarahoitusta hyödyntäen tilaajaosapuoli pystyy parantamaan käyttöpääomatilannetta hyödyntäen pitkää maksuaikaa, mutta alihankkija saa silti suorituksen välittömästi myymällä laskun Finance Linkille. Alihankkijan vahva kassatilanne on pitkällä tähtäimellä myös tilaajan edun mukaista. Alihankkijarahoituksen tarjoaminen mahdollistaa toimivan ja kehittyvän alihankkijaketjun.

Hyödyt alihankkijalle

  • Pienet alihankkijat saavat edullista rahoitusta volyymiedun vuoksi.
  • Rahoituksen hyödyntäminen parantaa rahavirtojen ennustamista, liiketoiminnan johtamista ja maksuvalmiutta.
  • Vahvan kassan turvin pystytään hyödyntämään mahdolliset alennukset omissa raaka-aineostoissa.
  • Alihankkijan taserakenne kevenee ja omavaraisuusaste paranee, sillä Finance Link ostaa laskun pois yrityksen taseesta.