Rahoitussanastoa

Myyntisaatavien ostaminen tai rahoittaminen on yksi käyttöpääomarahoituksen muoto. Pisin rahoitettava maksuehto on tyypillisesti 90 vuorokautta, joten kyse on lyhytaikaisesta rahoittamisesta.

Factoring
Myyntisaatavia voidaan joko ostaa (non-recourse factoring) tai rahoittaa (recourse factoring).

Termillä factoring on Suomessa hieman eri merkitys kuin monissa muissa maissa. Suomessa factoring-sanaa käytetään yleisesti kuvaamaan mallia, jossa myyjä saa myyntisaatavia vastaan tyypillisesti 80-prosenttisen rahoituksen rahoituslaitokselta. Loput 20 prosenttia saatavasta vapautetaan vasta, kun tilaaja on maksanut suorituksen.

Myyntisaatavien rahoitus tarkoittaa sitä, että rahoituslaitos myöntää luottoa myyntisaatavia vastaan, eikä kanna luottotappioriskiä. Käytettäviä termejä ovat laskurahoitus, laskusaatavarahoitus, myyntisaatavarahoitus, laskuluotto, factoring ja invoice discounting.

Laskujen ostaminen
Myyntisaatavien ostaminen tarkoittaa sitä, että rahoitusyhtiö ostaa saamiset kokonaan pois myyjän taseesta ja kantaa ostetuista saatavista luottotappioriskin. Laskujen/laskusaamisten/myyntisaamisten ostaminen on muotoutunut asiakkaiden suussa muotoon ”laskut heti rahaksi”, joka kuvaa hyvin perimmäistä ideaa.

Lasku
Laskusta käytettäviä nimityksiä ovat myös laskusaatava ja myyntisaatava. Tilitoimistot saattavat tarjota laskutuspalvelua, jolloin he kirjoittavat laskut myyjän puolesta saatujen tietojen perusteella. Rahoitusyhtiöiden tarjoama laskujen käsittelypalvelu tarkoittaa sitä, että laskutiedot lähetetään vastaanottajalle sähköisesti tai paperipostina. Rahoitusyhtiö huolehtii laskun koko elinkaaren hoidosta aina normaaleista reskontranhoidollisista toimenpiteistä tarvittaessa perintätoimenpiteisiin saakka.

Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa

Luottokelpoinen saatava
Luottokelpoinen saatava on lasku, joka on osoitettu luottokelpoiselle yritykselle. Mikäli rahoitusyhtiö arvioi jo etukäteen, että edessä on maksukyvyttömyyttä, ei laskua osteta. Perintäyhtiötaustaiset rahoitusyhtiöt tarjoavat myös mallia, jossa he ostavat ns. luottokelvottomia saatavia laskuttajan riskillä. Perintäyhtiötaustaiset rahoitusyhtiöt tarjoavat mahdollisuutta myös kuluttajasaamisten rahoittamiseen.

Luottovakuutus
Ostajariskin kattamiseen voi hankkia myös erillisen luottovakuutuksen, jolloin luottotappioriski poistuu tyypillisesti 90-prosenttisesti. Mikäli rahoitusyhtiö ostaa laskun, ostajariski siirtyy 100-prosenttisesti laskun ostajalle.

Sitoutunut pääoma
Myymällä laskut yrityksen sidotun pääoman tuottoprosentti paranee aina (tase pienenee). Factoringin kohdalla pääoman tuottoprosentti pysyy ennallaan tai laskee, laskentatavasta riippuen.