Riskienhallinta

Luottotappioriskin ulkoistaminen Finance Linkille vakauttaa yrityksen taloutta, selkeyttää kirjanpitoa ja parantaa pääoman tuottoa.

Luottotappioriskien hallinta on yksi liiketoiminnan tärkeimpiä osa-alueita. Laskujen myyminen Finance Linkille on moderni rahoitusratkaisu, joka auttaa sekä kassavirtojen ennustamista että riskienhallintaa, sillä kannamme luottotappioriskin ostetuista saatavista!

Mitä luottotappioriskin ulkoistaminen tarkoittaa?
Käytännössä luottotappioriskin ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että yritys voi kirjata myydyn laskun suoraan pois taseesta. Finance Link huolehtii ostamiensa saatavien koko elinkaaresta sekä kantaa luottotappioriskin sataprosenttisesti.

Miten luottotappio vaikuttaa tulokseen?
Yksikin luottotappio syö merkittävästi katetta ja heikentää yrityksen tulosta. Lisäksi luottotappioiden paikkaaminen lisämyynnillä vaatii runsaasti työtä.

Esimerkki luottotappiovaikutuksesta:
Yrityksen kate: 7%
Luottotappio 500 €: tarvittava lisämyynti 7 143 €
Luottotappio 10 000 €: tarvittava lisämyynti 142 857 €

Luottotappioriskin ulkoistaminen vakauttaa yrityksen taloutta ja mahdollistaa lisämyynnin suuntaamisen kasvuun!

Miten tunnistaa mahdolliset riskit jo etukäteen?
Paras tapa välttää riskit on niiden ennakoiminen! Yrityksen saadessa tarjouspyyntöjä tai yhteistyöehdotuksia uusilta ja ennalta tuntemattomilta tahoilta kannattaa olla välittömästi yhteydessä Finance Linkiin. Jatkuva seurantamme kattaa jopa 40 000 yritystä ja toimitamme potentiaalisen asiakasyrityksen luottokelpoisuuden selvittämiseksi tarvittavat tiedot asiakkaidemme käyttöön veloituksetta.

Kokonaan uusien asiakkaiden lisäksi Finance Link auttaa ennakoimaan yrityksen olemassa oleviin kumppaneihin liittyviä mahdollisia riskejä. Asiakkuuden käynnistyessä kaikki asiakasyrityksemme nykyasiakkaat liitetään Finance Linkin automaattisen valvontajärjestelmän piiriin, jolloin niiden taloudelliseen tilanteeseen sekä maksukykyyn liittyvistä muutoksista on helppo pysyä ajan tasalla.