Tillväxtfinansiering för finländska företag – smidigt och snabbt

Tjänster

Finance Link Oy köper fakturor för deras fulla värde och ansvarar över kreditrisken för de köpta fordringarna. Detta resulterar i att kassaflödet försnabbas och likviditeten förbättras.

Faktura finansiering

Faktura finansiering är ett snabbt och effektivt sätta att genast förändra försäljningsfordringar till pengar. Med hjälp av ett snabbare kassaflöde förbättras ert företags likviditet – utan tilläggslån.

Underleverantör finansiering

Försäljning av fakturor förbättrar möjligheten att förutsäga kassaflödet, samt förbättrar ledning av företagets verksamhet. Detta i sin tur lättar på kassaunderskottet som orsakas av långa betalningsvillkor.


Företaget

Finance Link är en föregångare inom faktura finansiering.
Vi har hjälpt finländska företag med att förbättra sin likviditet och hantera kreditrisker sedan 1999.

Servicelöfte

För att kunna säkerställa att vår service håller hög kvalitet i praktiken har vi avgivit ett servicelöfte.

FAQ

Vill ni veta mer om hur våra tjänster kan hjälpa ert företag? Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna och svaren.