Smart finansiering ger omedelbar avkastning

Tjänster

Finance Link Oy hjälper finländska företag att förbättra sin likviditet och hantera sina kreditrisker. Har du kommit att tänka på att försäljningsfordringar inte är intäkter i balansräkningen?

Faktura finansiering

Genom att sälja fakturorna blir företagets betalningsströmmar snabbare.

Underleverantör finansiering

Möjlighet att bevilja längre betalningsvillkor till era kunder i syfte att uppnå konkurrensfördelar.


Företaget

Finance Link är ett finansieringsbolag som har specialiserat sig på finansiering av försäljningsfordringar och på riskhantering sedan 1999.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Servicelöfte

För att kunna säkerställa att vår service håller hög kvalitet i praktiken har vi avgivit ett servicelöfte.

FAQ

Vill ni veta mer om hur våra tjänster kan hjälpa ert företag? Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna och svaren.