Företaget

Finance Link Oy är en föregångare inom faktura finansiering som hjälper finländska företag att förbättra sin likviditet och att hantera kreditrisker.

Vilka likheter finns det mellan ett yngre tillväxtföretag och ett äldre företag som är väletablerat? Och vilket är sambandet mellan ett företag i finansiella svårigheter och ett företag med en stark balansräkning? Under osäkra tider måste de alla fokusera på att kassaflödet är i skick. Även om företaget gör ett gott resultat kan det uppstå likviditetsproblem om kassaflödet inte fungerar.

Finance Link Oy stöder tillväxt och revolutionerar traditionella finansieringsmarknader, genom att erbjuda flexibla lösningar gällande faktura finansiering för finländska företag. De företag som utnyttjar Finance Links servicekoncept kan frigöra sina resurser för mer lönsam verksamhet.

Finance Link är en tillförlitlig partner inom ekonomiförvaltning.

Våra kunder har nytta av våra tjänster bl.a. på följande sätt:

• Ni får 100% av fakturans slutsumma omedelbart på ert konto.
• Garantidepositioner krävs inte.
• Inga limiter.
• Ingen separat kreditförsäkring krävs.
• Finance Link bär kreditrisken för de köpta fordringarna.
• Med hjälp av snabbare kassaflöde förbättras ert företags likviditet utan tilläggslån.
• Genom att ni kan bevilja längre betalningsvilkor uppnår ni konkurrensfördelar och merförsäljning.
• Ni förutser kassaflöden, belastar ert företags balansräkning mindre och förbättrar soliditeten– i praktiken förflyttas ert företag till kontanttransaktioner!
• Ni utnyttjar kassarabatter för egna anskaffningar och investerar med intäktsfinansiering istället för med lån.
• Ni har kontroll över ert företags rykte med hjälp av att minimera dröjsmålsräntorna?
• Ni frigör resurser genom att Finance Link tar hand om er försäljningsreskontra.

Finance Link - För ett snabbare kassaflöde