Rekrytering

Vill du vara en del av ett toppen team?

Som ett snabbt växande företag söker vi kontinuerligt yrkeskunniga medarbetare. Vi uppskattar utbildning och arbetserfarenhet som passar branschen, men allra viktigast för oss är att du är en person med bra attityd som passar in i vårt team.

De anställdas välmående är viktigt för Finance Link och därför satsar vi bl.a. på företagshälsovård av hög kvalitet, lunch- och virikesedlar, samt gemensamma evenemang. Vårt sakkunniga team stöder dig i ditt arbete i vårt nya trivsamma kontor i Helsingfors kärncentrum.

Sök jobb hos oss!
Följ rekryterings annonser på vår hemsida och på LinkedIn, eller skicka en öppen ansökan och CV till adressen rekry@financelink.fi ifall du är intresserad av finansbranschen och anser dig vara passlig för Finance Links team.

Arbetspraktik och examensarbeten
Finance Link söker studerande kontinuerligt för deltida kundservice uppgifter. Dessutom erbjuder vi möjligheter för praktikplatser. Vi anställer universitets- och yrkeshögskolestuderande som fyllt 18 år. Arbetspraktikens längd skall vara minst 3 månader. Anmäl ditt intresse genom att skicka en ansökan och din CV till adressen rekry@financelink.fi.

Personuppgiftsskydd
Vid skickande av ansökan och/eller CV:n till Finance Link accepterar du vår integritetspolicy. Se bifogat dokument för information som rör ansökningar:

Arbetssökande dataskyddsbeskrivning

Bekanta dig med stämningen och händelser på Finance Link genom att följa oss på Instagram!