Integritetspolicy

Immateriella rättigheter

Finance Link har immateriella rättigheter till dessa webbsidor och till all innehåll som presenteras på sidorna. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet bara för ej kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet utan på förhand givet skriftligt tillstånd av företaget.

Länkar

Från dessa webbsidor kan man via länkar gå till en tredje parts webbsidor. En länk till en webbplats som upprätthålls av tredje part innebär inte att Finance Linkrepresenterar den tredje parten eller är dennes ombud. Vi tar inte ställning till eller ansvar för den tredje partens webbplats innehåll eller de uppgifter, produkter eller tjänster som där tillhandahålls.

Integritetsskydd

Vid hantering av kunduppgifter iakttar Finance Link de lagstadgade skyldigheterna gällande datasäkerhet och integritetsskydd samt ett gott informationshanteringssätt.

Vi använder cookies för att samla in, behandla och analysera statistiska uppgifter som berör våra sidor, t.ex. användningen, trafiken och andra händelser.

Mer information om cookies på denna webbplats hittar du här:
https://www.financelink.fi/sv/cookies


Vi också samlar in specificerande uppgifter om användaren med hjälp av tjänster som tillhandahålls av tredje parter Google Analytics och Giosg.

Läs mer om Google Analytics: http://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/partners/

Läs mer om Giosg:
https://www.giosg.com/privacy-policy

Finance Link värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Finance Link samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Finance Link har kontroll över de insamlade uppgifterna. Vi kommer inte att sälja eller lämna ut dina uppgifter utan ditt samtycke. Personuppgifter kan användas för marknadsföring.

Informationen lagras på servrar som underhålls av oss eller en hanterare som har en överenskommelse med Finance Link om att respektera tillämplig lagstiftning om personuppgifter. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att det finns tillräcklig skyddsnivå för relevant data

Kundregister dataskyddsbeskrivning
Arbetssökande dataskyddsbeskrivning

Kontaktuppgifter

Ifall du märker felaktig information på nätsidan, ber vi dig vänligen att informera oss om detta via vår e-post info@financelink.fi så strävar vi till att korrigera det felaktiga innehållet så snabbt som möjligt.

Registeransvarig

Finance Link Ab

FO-nummer: 2006432-7

Mannerheimiplatsen 1 B
00100 Helsingfors

Om du har frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@financelink.fi.