Kontaktuppgifter

Det är lätt att nå oss både per e-post och per telefon. Välkommen på besök hos oss!

Vårt kontor finns vid Mannerheimplatsen i Helsinfors stadskärna. Det är lätt att ta sig hit med kollektivtraffik. Bredvid vårt kontor hittar ni också parkeringen P-Eliel som är öppen dygnet runt.

Kontaktuppgifter
Finance Link Oy
Mannerheimplatsen 1 B
00100 Helsingfors

Telefon: 09 774 4740
Fax: 09 774 7477
E-post: info@financelink.fi

FO-nummer: 2006432-7

Faktureringsinformation
E-fakturaaddress: 003720064327
Operator: Apix Messaging Oy
Förmedlarkod: 003723327487

Medialle