Finance Link
finansierar tillväxt

Vi erbjuder nya lösningar till problem inom finansiering!

Finance Link erbjuder ett snabbt och smart sätt att förändra försäljningsfordringar omedelbart till pengar. Vi köper företags försäljningsfakturor för deras fulla värde, vilket förbättrar företagets likviditet utan tilläggslån. Med hjälp av faktura finansiering kan ni förutse kassaflöden, ert företags balansräkning belastas mindre och soliditeten förbättras– i praktiken förflyttas ert företag till kontantbetalningar!

Genom att sälja era fakturor får ni en konkurrensfördel och uppnår dessutom merförsäljning, eftersom ni kan bevilja längre betalningsvillkor. Ert företag kan även utnyttja kassarabatter för anskaffningar och göra investeringar, utan realsäkerhet och utan att ta lån.