FAQ

Vill ni veta mer om hur våra tjänster kan hjälpa ert företag att förbättra likviditeten och hantera kreditriskerna? Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna och svaren.

Vilka är skillnaderna mellan Factoring-tjänster och sålda fakturor?
Om ert företag utnyttjar Factoring–tjänster får ni vanligtvis 80 % av slutsumman på fakturan den dag då fakturan bokförs och de resterande 20 % då köparen har betalat fakturan. Ert företag bär även kreditförlustrisken.

Finance Link betalar ert företag 100 % av det fakturerade beloppet efter att finansieringskostnaderna har dragits av. Betalningen finns vanligtvis till ert förfogande följande dag. Finance Link bär kreditförlustrisken för den köpta fordringen.

På vilket sätt mottar ni garantidepositioner?
Vi kräver inte att ni överför någon separat garantideposition till ett s.k. spärrat konto.

Köper Finance Link alla våra fakturor?
Vi köper kreditvärdiga fordringar som riktar sig i huvudsak till företagskunder.

Hur stor är er finansieringsprovision?
Prissättningen påverkas av

  • de betalningsvillkor som vi beviljar,
  • faktureringsstrukturen och kundkretsen,
  • ert eget företags ekonomiska ställning.

Vår finansieringsprovision är fördelaktig jämfört med t.ex. den typiska kassarabatten för 14 dagar: - 2 %, 30 dagar netto.

Om all er fakturering sköts via vårt företag, blir er försäljningsreskontra enhetlig och då kan vi en gång i månaden skicka material som är fullt giltigt i bokföringen. Finansieringsprovisionen debiteras endast för köpta fordringar. Fakturabaserade debiteringen omfattar uppföljning av reskontran och vid behov service med betalningspåminnelser och indrivning. Vi sköter om fakturan under hela dess livscykel!

Hur kan man säga upp samarbetsavtalet?
Uppsägningstiden för våra avtal är tre månader. Efter skriftlig uppsägning slutar samarbetet i praktiken på så sätt att ert företag slutar sända fakturorna till Finance Link. Därefter väntar vi på de sista betalningarna från era köpare, så att vi kan sända vidare de sista rapporterna för er bokföring.

Ytterligare frågor?
Om ni har ytterligare frågor, kan ni kontakta vår kundbtjäning via e-post eller telefon:

info@financelink.fi
09-7744740