Riskhantering

Vi bär kreditförlustrisken för de köpta fordringarna.

Om ni får en begäran om offert från nya potentiella kunder lönar det sig att ringa upp oss redan i förväg och reda ut det potentiella kundföretagets ekonomiska ställning för att kunna fastställa kreditvärdigheten. Era befintliga kunder kopplas till vårt automatiska övervakningssystem.

Redan en enda kreditförlust minskar på vinstmarginalerna och försämrar resultatet och det krävs mycket arbete för att ersätta kreditförluster genom ökad försäljning.

Exempel på effekterna av kreditförluster:
Företagets täckningsbidrag: 7 %
Kreditförlust på 500 €: företaget behöver en ökning på försäljningen med 7 143 €
Kreditförlust på 10 000 €: företaget behöver en ökning på försäljningen med 142 857 €