Servicelöfte

Vi erbjuder den bästa helhetslösningen för hantering av försäljningsfordringar och vi omvandlar fakturorna i reda pengar omedelbart. För att kunna säkerställa att servicen håller hög kvalitet i praktiken har vi avgivit nedanstående servicelöfte och förbinder oss att följa det.

Tydlighet – Omfattningen och prissättningen av våra tjänster är tydlig. Under det inledande mötet försäkrar vi oss om att båda parterna har samma uppfattning om innehållet i vårt servicekoncept. De rapporter vi skickar ut är entydiga och enkla att tolka.

Smidighet – Det är enkelt att samarbeta med oss. Syftet med vår servicemodell är att minska på rutinuppgifterna i ert företag. Vi erbjuder faktureringsservice och hanterar er försäljningsreskontra. Vi bär kreditförlustrisken för de köpta fordringarna.

Snabbhet – I all vår service satsar vi på snabbhet. Vi behandlar ansökningarna om finansiering utan dröjsmål. Efter att samarbetet inletts köper vi fakturorna och vidarebefordrar alltid betalningarna till ert konto följande vardag efter att fakturorna har anlänt.

Lättillgänglighet – Kunden är viktigast för oss. Det är lätt att nå oss både per e-post och per telefon. Om ni ber oss kontakta er, svarar vi senast följande vardag.