Underleverantör finansiering

Hjälp med administration av rörelsekapital!

Hjälp med administration av rörelsekapital
Nya bankregleringen Basel III försvagar bankernas möjligheter att bevilja lån. Av detta lider speciellt små och medelstora företag. Samtidigt förorsakar slutkundernas krav på långa betalningstider underskott i kassan. En fungerande och eknomiskt trygg leverantörskedja minskar på slutkundens operativa risk bland annat genom att uppehålla leveranssäkerheten.

Underleverantör finansiering är ett verktyg för ekonomistöyrningen och inköpsverksamheten
Genom användning av underleverantör finansiering kan slutkunden förbättra sin situation gällande rörelsekapital med hjälp av en lång betalningstid. Samtidigt får underleverantören pengarna omedelbart genom att sälja fakturan till Finance Link. Underleverantörens starka likviditet är på långsikt även en fördel för slutkunden.

Fördelar för underleverantören:

  • Små underleverantörer får förmånlig finansiering på grund av volymfördelen.
  • Att dra nytta av finansiering förbättrar förutsägelsen av kassaflödet, ledningen av företagets verksamhet och likviditeten.
  • Med hjälp av en stark likviditet kan företaget utnyttja möjliga rabatter vid inköp av råvaror.
  • Underleverantörens balansräkning belastas mindre och soliditeten förbättras, eftersom Finance Link köper fakturan från företagets balansräkning.