3 syytä miksi kasvuyrityksen kannattaa panostaa tehokkaaseen kassankiertoon

Usein yrittäjät ajattelevat kassakierron olevan asia, johon ei juurikaan voi vaikuttaa suoraan ilman että liiketoiminta kärsii.

Blogi Finance Link

Kassankierrolla tarkoitetaan yksinkertaisesti rahan tulemista ja lähtemistä yrityksen kassasta. Yrityksen tuotteita ja palveluita myydään useimmiten tietyillä maksuehdoilla, mikä tuo yritykselle tuloja. Yrityksen tekemät hankinnat ja kulut aiheuttavat puolestaan menoja. Tämä rahavirta on yrityksen kassankierto, jonka kiertonopeuteen vaikuttaa se, miten usein ja miten paljon yritys saa tuloja sekä se, miten paljon ja millaisia menoja yrityksellä on. 

Usein yrittäjät ajattelevat kassakierron olevan asia, johon ei juurikaan voi vaikuttaa suoraan ilman että liiketoiminta kärsii. Kassankierron tehostamisella on kuitenkin monia konkreettisia hyötyjä, jotka voivat edesauttaa yrityksen kasvua.

1. Yritys voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen

Kassankierron tehostaminen helpottaa kassavirran ennakointia, antaen yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä puhtaasti liiketoiminnan kehittämiseen kassahaasteiden ratkaisemisen sijaan. Nopea kassankierto parantaa myös yrityksen taserakennetta.

2. Yritys voi toteuttaa kasvun kannalta välttämättömiä investointeja

Kun kassankierto toimii, yritys voi toteuttaa välttämättömät investoinnit oikea-aikaisesti. Esimerkiksi kasvussa olevalla rakennusalalla monet pk-yritykset optimoivat kassakiertoaan ja panostavat sen avulla koko toimialan kasvua tukeviin investointeihin sekä uuden henkilöstön rekrytointiin.

3. Yritys saavuttaa kilpailuetua voidessaan tarjota omille asiakkailleen parempia maksuehtoja

Kasvavalle yritykselle jokainen asiakas on suunnattoman tärkeä ja arvokas, eikä uusasiakashankinta ole uutena toimijana helppoa. Tarjoamalla asiakkaille parempia maksuehtoja kilpailijoihin verrattuna, voi uusi toimija onnistua saamaan paremmin jalansijaa markkinoilla.

Miten kassankiertoa saa tehostettua?

Kassankierron tehostamiseen on olemassa eri vaihtoehtoja. Yritys voi esimerkiksi hakea pankista lainaa riittävän puskurin kerryttämiseksi, tai optimoida kassankiertoa laskurahoituskumppanin avulla. Pankin lainan vakuudeksi tarvitaan tyypillisesti vakuus, kun taas esimerkiksi laskurahoitukseen erillistä vakuutta ei vaadita, vaan kassaan saadaan rahaa myymällä yrityksen laskuja laskurahoituskumppanille.

Lue kuinka Lämpövelho tehostaa kassankiertoaan ja mahdollistaa kasvua tukevat investoinnit laskurahoituksen avulla täältä.

Lue vielä nämä

Big excavator on new construction site, in the background the blue sky and sun
Blogi

Harca Ky: ”Finance Linkin palvelu on kilpailijoihin verrattuna ylivoimainen!”

Vuodesta 2016 Finance Linkin laskurahoituspalvelua käyttänyt Harca Ky arvostaa erityisesti palvelun nopeutta sekä pitkän yhteistyön mukanaan tuomaa molemminpuolista luottamussuhdetta. Lue lisää asiakkaamme kokemuksista!

Lue lisää
Blogi

Miten korona ja sen seuraukset ovat vaikuttaneet yritysten oikeudelliseen toimintaympäristöön?

Potentiaalisten haasteiden ennakointi ja asiantunteva juridinen apu ovat avainasemassa pyrittäessä turvaamaan yrityksen liiketoiminnan jatkuvuutta pitkäkestoisessa poikkeustilanteessa.

Lue lisää
Blogi

Suomalaisyrittäjien huoli omasta taloustilanteestaan kasvussa – 3 vinkkiä taloudellisen mielenrauhan edistämiseen

Tuoreen Yrittäjän taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisyrittäjät luottavat omaan talouteensa kuluttajia vähemmän ja kokevat erityistä huolta asiakkaiden määrästä, yleisestä taloustilanteesta ja omasta työkyvystään.

Lue lisää