Ajan tasalla olevat tilinpäätöstiedot ovat tärkeä osa nykypäivän yritysmaailmalle ominaista avoimuuden kulttuuria

13.3.2017

Puuttuvat tai puutteelliset tilinpäätöstiedot aiheuttavat haittaa tuhansille yrityksille sekä niiden potentiaalisille kumppaneille.

Kauppalehti uutisoi helmikuun lopulla, että peräti yli 70 000 osakeyhtiötä on laiminyönyt tilinpäätösilmoitusvelvollisuutensa. Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ilmoitetuissa tilinpäätöstiedoissa ilmenee myös runsaasti puutteita. Mukana saattaa olla esimerkiksi konsernin emoyhtiön tilinpäätös, mutta ei konsernitilinpäätöstä, joka myös pitäisi ilmoittaa. Joskus taas tilinpäätöksistä puuttuvat kokonaan liitetiedot. Patentti- ja rekisterihallituksella on mahdollisuus sanktioida tilinpäätösvilmoitusvelvollisuuttaan laiminlyöviä ja kehotuskirjeeseen reagoimatta jättäneitä yrityksiä uhkasakolla ja viime kädessä jopa kaupparekisteristä poistamisella, mutta nämä menettelyt ovat usein kalliita ja hitaita toteuttaa.


Puuttuvista tai puutteellisista tilinpäätöstiedoista aiheutuu haittaa etenkin tavarantoimittajille, luotottajille, asiakkaille sekä työnhakijoille, joille yrityksen tuoreet talousluvut ovat keskeistä käyttötietoa. Haittaa aiheutuu myös ilmoitusvelvollisuuttaan laiminlyövälle yritykselle itselleen, sillä sopimuksia voi olla vaikea solmia tilinpäätöstietonsa julkaisematta jättäneen yrityksen kanssa. Tilinpäätöstietojen puuttuminen voi vaikuttaa negatiivisesti myös yrityksen luottoluokitukseen.

Myös johtaja Kari Paukku Finance Linkiltä korostaa tuoreiden tilinpäätöstietojen merkitystä yrityksen kunnon indikaattorina. ”Tietoja panttaava yritys saattaa kärsiä merkittävästi, kun sen taloudellista suorituskykyä arvioidaan vanhojen tai kokonaan puuttuvien tilinpäätöstietojen perusteella. Vanhoja tietoja käytettäessä on pakko käyttää niin sanottua varovaisuuskerrointa ja ajatella, että uusia tietoja ei toimiteta, koska ne ovat oleellisesti aiemmin julkaistuja tietoja huonommat”, hän kertoo.

”Harva yrittäjä edes ajattelee tai ymmärtää miten moninaiset intressiryhmät arvioivat hänen yritystään tilinpäätöstietojen tai erilaisten luottoluokittajien kautta. Ennen näitä tietoja käyttivät ensisijaisesti rahoittajat, muta tänä päivänä yritys ei välttämättä saa edes tarjouspyyntöjä mikäli se ei toimi ulospäin lakien ja asetusten mukaisesti”, Kari Paukku toteaa. ”Tilinpäätöstiedot ovat pieni mutta erittäin tärkeä osa tätä avoimuuden ja uskottavuuden ketjua, joka tekee yrityksestä halutun partnerin. Nykypäivän läpinäkyvyyttä ja avoimuutta arvostavassa digitalisoituneessa yritysmaailmassa arvauksilla ei päästä pitkälle. Huonokin tieto on parempi kuin kokonaan puuttuva tieto.”

Lue täältä, miten Finance Linkin palvelut auttavat yrityksen riskienhallinnassa.

« Takaisin