Finance Link Yrittäjän päivänä 5.9.2017: Yrittäjyyttä tuettava kaikin mahdollisin keinoin

5.9.2017


Yrittäjien arjen helpottaminen tukee talouskasvua ja myönteistä työllisyyskehitystä.

Yrittäjän päivää on vietetty maassamme syyskuun viidentenä päivänä vuodesta 1997 alkaen. Valtakunnallisen juhlapäivän tavoitteena on tehdä yrittäjyyttä tutuksi sekä nostaa esille sen taloudellista ja yhteiskunnallista merkitystä. Suomalaisyritysten kasvun kumppanina jo lähes 20 vuoden ajan toiminut Finance Link haluaa tämänvuotisen Yrittäjän päivän yhteydessä muistuttaa erityisesti yrittäjyyden keskeisestä roolista maamme talouden ja elinkeinoelämän moottorina. ”Koko Suomen hyvinvoinnille elintärkeä talouskasvu ja uudet työpaikat syntyvät yritysten kasvun myötä, joten yrittäjyyden tukemiseen tähtäävien toimenpiteiden tulee olla sekä poliittisen että taloudellisen sektorin päätöksenteon keskeisenä priooriteettina”, Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström toteaa.

”Oman toimintamme lähtökohtana on aina ollut nimenomaan yrittäjien arjen helpottaminen”, toimitusjohtaja Malmström kuvailee. ”On erittäin tärkeää, että esimerkiksi kasvuvaiheessa oleville pk-sektorin yrityksille on tarjolla joustavia rahoitusratkaisuja, jotka pitävät kassan kierrossa ja mahdollistavat kasvun kannalta välttämättömät investoinnit. Yhtä lailla tärkeää on yrittäjien aikaresurssien vapauttaminen innovaatioiden, tuotekehityksen ja kaupallistamisen kaltaisiin ydintoimintoihin taloushallinnon rutiinien sijasta. Myös tästä näkökulmasta Finance Linkin palveluratkaisut ovat aina palvelleet yrittäjyyttä”, hän jatkaa.

Yrittäjyyden tärkeyttä on viime vuosina tuotu voimakkaasti esille julkisessa keskustelussa, hallitus- ja talousohjelmissa sekä erilaisissa positiiviseen rakennemuutokseen ja elinkeinoelämää tukeviin toimenpiteisiin tähtäävissä tutkimus- ja kehityshankkeissa. Käytännön tasolla moni yrittäjä kuitenkin kohtaa edelleen päivittäin rakenteellisia ja taloudellisia haasteita, jotka rajoittavat merkittävästi yrityksen kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia. Finance Link haastaakin Yrittäjän päivänä sekä maamme yhteiskunnalliset päättäjät että yrityselämän kehittämään suomalaisyrittäjien arkea helpottavia ratkaisuja. ”Toivomme lähitulevaisuudessa näkevämme runsaasti uusia konkreettisia yrittäjyyttä edistäviä toimia yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla”, toimitusjohtaja Robert Malmström tiivistää.


« Takaisin