Finance Linkin asiakaskysely: palvelun nopeus ja helppous korkean asiakastyytyväisyyden kulmakivinä

20.6.2017


Kyselyn tulosten perusteella peräti 90% asiakkaista arvostaa Finance Linkin palvelussa erityisesti nopeutta rahojen saamisessa.

Laskurahoituksen edelläkävijänä ja suomalaisyritysten kasvun kumppanina jo lähes 20 vuotta toiminut Finance Link toteutti toukokuussa vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselynsä, jonka avulla yritys pyrkii jatkuvasti kehittämään palvelujaan. Kysely lähetettiin nyt ensimmäistä kertaa myös vuoden 2016 alussa lanseeratun pien- ja mikroyrityksille suunnatun palvelun käyttäjille. Tämänkertainen kysely painottui Finance Linkin nopeuden, selkeyden, helppouden ja tavoitettavuuden periaatteille rakentuvan palvelulupauksen toteutumiseen.

Edellisen, lokakuussa 2016 toteutetun kyselyn tapaan asiakastyytyväisyys oli Finance Linkin asiakaskunnan keskuudessa erittäin korkealla: pidempään palvelua käyttäneista asiakkaista täydet sata prosenttia ilmoitti olevansa valmiita suosittelemaan Finance Linkin palveluja muille yrityksille. Uudemman, pien- ja mikroyrityksille suunnatun palvelun käyttäjien keskuudessakin suositteluprosentti oli huimat 97. Tulos luonnollisesti ilahduttaa toimitusjohtaja Robert Malmströmiä. ”Asiakkaiden luottamus täytyy ansaita joka päivä uudelleen, joten olen todella iloinen ja kiitollinen saamastamme myönteisestä palautteesta”, hän toteaa. ”On myös hienoa todeta, että panostamme palvelussamme asiakkaidemme arvostamiin ominaisuuksiin, eli nopeuteen, helppouteen ja laadukkaaseen asiakaspalveluun.” Nopeuden nimesi eniten arvostamakseen ominaisuudeksi Finance Linkin palvelussa peräti 90% vastaajista ja se oli myös tärkein syy (63%) asiakkaiden siirtymiseen kilpailevan palvelun käytöstä Finance Linkille.

Nopeuden ohella Finance Linkin keskeisiin teemoihin lukeutuva helppous toteutuu kyselyn perusteella palvelun käytössä hienosti, sillä yli 90% vastaajista kertoi kokevansa Finance Linkin palvelun erittäin tai melko helppokäyttöiseksi. Taloushallinnon eri osa-alueista viimesyksyisen kyselyn tavoin yli 50% vastaajista koki Finance Linkin palvelun helpottavan etenkin kassavirtojen ennakointia. Kaiken kaikkiaan asiakaskysely antoi jälleen Finance Linkille arvokasta tietoa palvelun eri osa-alueiden toimivuudesta tarjoten samalla asiakkaille mahdollisuuden kertoa omin sanoin kokemuksistaan. ”Korkea asiakastyytyväisyys ei suinkaan tarkoita sitä, että voimme tyytyä tämänhetkiseen tasoon, vaan päin vastoin meidän tulee jatkuvasti kehittää palveluamme pystyäksemme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin myös jatkossa. Tässä työssä meitä auttavat mm. kyselyn yhteydessä saamamme erinomaiset avoimet kommentit ja kehitysideat”, toimitusjohtaja Robert Malmström kertoo.

Tiedote on luettavissa myös Finance Linkin uutishuoneessa Cision News -uutissivustolla.

« Takaisin