Finance Linkin asiakaskysely: rahoituskumppanissa tärkeintä nopeus, helppous ja selkeys

8.11.2016

Asiakkaat kokevat Finance Linkin palvelun helpottavan etenkin kassavirtojen ennakoitavuutta sekä myyntireskontran hoitoa.

Laskurahoituksen edelläkävijänä vuodesta 1999 suomalaisyrityksiä palvellut Finance Link toteutti lokakuussa palvelujensa käytännön ominaisuuksiin keskittyvän asiakaskyselyn, jossa selvitettiin mm. yrityksen palvelujen asiakkaille tuomia hyötyjä, palvelun keskeisten elementtien toimivuutta sekä raportoinnin eri osa-alueiden tärkeyttä. Asiakasyritysten päättäjille, reskontranhoitajille sekä tilitoimistoille suunnatun kyselyn tulosten perusteella tyytyväisyys Finance Linkin tarjoamiin rahoituspalveluihin on asiakaskunnan keskuudessa korkealla tasolla.

”Finance Linkin toiminta perustuu nopeuteen ja helppouteen – sitä kuvastaa jo mottomme ”Helpoksi Asiakkaalle”. Onkin erityisen hienoa, että 80% kyselyyn vastanneista asiakkaistamme nimesi nopeuden, helppouden ja selkeyden tärkeimmiksi kriteereiksi rahoituskumpppanin valinnassa”, kertoo Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström. Nopeus ja helppous korostuivat myös palvelun eri osa-alueita käsittelevien kysymysten kohdalla, sillä yli 90% vastaajista oli tyytyväisiä palvelujen käyttöönottoprosessin sekä henkilökunnan antaman ohjeistuksen nopeuteen ja 83% koki Finance Linkin rahoituspalvelun helppokäyttöiseksi.

Myös palvelujen tuomien hyötyjen osalta Finance Linkin toimintaperiaatteet vastaavat kyselyn tulosten perusteella erinomaisesti asiakkaiden toivomuksia ja tarpeita. ”Pyrimme toimimaan kasvun mahdollistajana parantamalla asiakasyritystemme maksuvalmiutta nopeamman kassankierron avulla sekä vapauttamaan aikaresursseja kirjanpitorutiinien sijasta yritysten omaan ydinosaamiseen. Tätä taustaa vasten oli ilahduttavaa havaita, että asiakkaamme kokevat meidän helpottavan erityisesti kassavirtojen ennakoitavuutta sekä myyntireskontran hoitoa”, Malmström jatkaa.

Finance Linkillä kyselyn positiiviset tulokset otettiin luonnollisesti vastaan tyytyväisin mielin. Asiakkaiden osoittama kiinnostus osallistua aktiivisesti palvelujen kehittämiseen kannustaa yritystä toteuttamaan asiakaskyselyjä myös jatkossa. ”Saamamme avoimien kommenttien, kiitosten ja kehitysideoiden määrä kertoo selkeää kieltä Finance Linkin palvelujen keskeisestä merkityksestä asiakasyritystemme liiketoiminnan kannalta”, toimitusjohtaja Malmström toteaa. ”Huomioimme asiakkaidemme kyselyssä esittämät mielipiteet ja ehdotukset kehittäessämme jatkuvasti palvelujamme.”

Tiedote on luettavissa myös Cision News -uutissivustolla Finance Linkin uutishuoneessa.

« Takaisin