KPMG: Tiesitkö, että arvonlisävero on yleensä kolmanneksi suurin yrityksen rahavirroista?

5.3.2012

Useassa yrityksessä tunnetaan arvonlisäveron aiheuttavan kustannuksia silloin, kun ostohinnan sisältämä arvonlisävero on vähennyskelvoton. Harvemmassa yrityksessä tunnetaan kuitenkaan arvonlisäveron vaikuttavan huomattavasti käytössä olevien rahavarojen määrään silloinkin, kun ostohinnan arvolisävero voidaan vähentää. Tässä suhteessa myös myynnin arvonlisäveron oikea käsittely on tärkeää. Arvonlisäveron kassavirtaan voidaan omin menettelyin vaikuttaa, ja käsittelykäytäntöjä tehostamalla voidaan nopeasti saavuttaa konkreettisia hyötyjä.

Arvonlisävero on yleensä kolmanneksi suurin kirjanpidon rahavirroista. Siten arvonlisäveron hallintaan panostaminen on monesti tehokas ja suhteellisen yksinkertainen tapa vapauttaa käyttöpääomaa.Pääomaa sitoutuu tarpeettomasti arvonlisäveroon, jos asiaan ei kiinnitetä huomiota eikä rutiineja muuteta. Yleisimmät syyt ovat seuraavat:

  • Lyhyet ostojen maksuajat
  • Pitkät sisäiset ostolaskujen tarkistus- ja hyväksymisprosessit
  • Kirjanpito sulkeutuu lyhyessä ajassa kuukauden päätyttyä ja arvonlisäveroraportointi tehdään sulkeutuneen kirjanpidon pohjalta
  • Pitkät kotimaan myynnin maksuajat
  • Kausiveroilmoitus annetaan viime hetkellä riippumatta tilitettävän veron määrästä
Keskivertoyritys uhraa muita rahavarojaan rahoittaakseen ostojensa, myyntiensä tai molempien arvonlisäveroja. Arvonlisäveroon sitoutuva raha on pois muista käyttökohteista eikä se tuota mitään. Ihannetilanteessa ostojen arvonlisäverot saadaan valtiolta ennen ostolaskujen maksamista ja myynnin arvonlisäverot saadaan asiakkaalta ennen sen suorittamista valtiolle.
Jokainen yritys koosta riippumatta voi vaikuttaa arvonlisäveroon sitoutuvan käyttöpääoman määrään. Arvonlisäverolaki sallii esimerkiksi vaihtoehtoja arvonlisäveron raportointiajankohdan suhteen. Yksinkertaisimmillaan kassavirta tehostuu antamalla kausiveroilmoituksen mahdollisimman pian kuukauden päätyttyä silloin, kun yritys on palautusasemassa. Maksuasemassakin olevilla yrityksillä on useita mahdollisuuksia kassavirran tehostamiseen.

Lähde: KPMG uutiskirje (Uusimaa 2/2012)

« Takaisin