Laskunmaksuaikojen piteneminen kasvattanut pk-yritysten rahoitustarpeita

2.1.2014

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Finanssialan Keskusliitto, Finnvera Oyj, Suomen Pankki, Suomen Yrittäjät sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat selvittäneet Suomessa toimivien yritysten rahoitustarpeita ja -ongelmia sekä rahoituksen saatavuutta.

Lähes joka toinen pieni ja keskisuuri yritys ilmoittaa asiakasyritystensä keskimääräisten laskunmaksuaikojen pidentyneen. Niiden asiakkaiden keskimääräinen laskunmaksuaika on 18–27 päivää. Laskunmaksuaikojen piteneminen on kasvattanut joka toisen pienen ja keskisuuren yrityksen rahoitustarpeita.

Finance Link vastaa tarpeeseen tarjoamalla käyttöpääomarahoitusta laskujen myynnin kautta!

Kyselyn mukaan rahoituksen ehtojen kiristyminen on jatkunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Useamman kuin joka toisen uutta lainaa hankkineen keskisuuren ja suuren yrityksen lainamarginaalit levenivät. Sopimusehdot eli rahoituskovenantit puolestaan kiristyivät pienempien yritysten tapauksessa. Luottojen sivukulut kasvoivat joka kolmannella uutta luottoa saaneista yrityksistä.

Yritysrahoituskysely 2013. 41 sivua.

Lataa julkaisu (2,41 MB)

« Takaisin