Lehdistötiedote: Rakennustarviketoimittajien luottotappioriski poistuu

6.2.2015

Finance Link tarjoaa laskusaatavarahoitusta HANKI yhtymän valmistajakumppaneille

Tuhansia pk-sektorin rakennusliikkeitä palveleva hankintaorganisaatio HANKI yhtymä on sopinut keskitetystä rahoitusjärjestelystä rahoitusyhtiö Finance Linkin kanssa. Sopimuksen myötä HANKI yhtymän valmistajakumppanien laskut kiertävät Finance Link Oy:n kautta. Tavarantoimittaja saa rahansa parissa päivässä ja myyntisaataviin liittyvä luottotappioriski poistuu. Järjestely nopeuttaa rahankiertoa sekä rakennustarvikkeiden toimituksia työmaille.

”Käytännössä valmistajakumppaneillamme on nyt etuoikeus myydä kilpailukykyisiä tuotteitaan rekisterimme 4300 urakoitsijalle ilman minkäänlaista luottotappioriskiä. Samalla tuhannet urakoitsijat saavat rakennustarvikkeet HANKI yhtymän neuvottelemaan, hinta-laadultaan edulliseen sopimushintaan. Provisioltaan edullinen rahoitusjärjestely hyödyttää tuhansia urakoitsijoita ja jokaista tavarantoimittajaamme”, tiivistää HANKI yhtymän toimitusjohtaja Matti Vänskä.

”Finance Link kiinnostui välittömästi HANKI yhtymän toimintamallista, sillä yhtymän valmistajakumppaneiden ydintoimintaa on palveluiden ja tavaroiden tuottaminen, ei asiakkaiden rahoittajana toimiminen. Laskusaatavarahoitus on moderni ja yleistyvä tapa vapauttaa käyttöpääomaa ja mahdollistaa kasvua”, toteaa Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström.

Tavarantoimittajat keskittyvät mielellään omaan ydinliiketoimintaan, ja tehokkuuden maksimoimiseksi ulkoistavat reskontranhoidon ulkopuoliselle. Tämän vuoksi alalla suositaan järjestelyä, jossa valmistajat myyvät tuotteensa suoraan urakoitsijoille, mutta lasku kierrätetään tukkurin tai rahoitusyhtiön kautta. Tämä maksaa laskun saatavat toimittajalle. Vastineeksi luottotappioriskin poistumisesta tavarantoimittajat maksavat laskun kierrosta komission, joka on tyypillisesti 3-8 prosenttia.

”Tavarantoimittajan on mahdollista saada tuoteryhmäkohtainen etuoikeus yhdellä kilpailukykyisellä tarjouksella, joka levitetään keskitetysti pk-sektorin tuhansille urakoitsijoille. Hankintapotentiaaliltaan 3,1 miljardin euron suuruiset rakennustarvikemarkkinat kiinnostavat suuresti valmistajia. Syksyn 2014 aikana moni tavarantoimittaja on neuvotteluissamme toivonut laskun kiertoa, jotta yhtiö pääsisi mukaan allianssiin. Nyt toiveeseen on vastattu, ja pk-markkinat ovat avoinna, riskittä”, Vänskä valaisee taustoja.

HANKI yhtymä tarjoaa nyt valmistajakumppaneilleen vastaavaa rahoitusjärjestelyä rahoituskumppaninsa Finance Link Oy:n kautta. HANKI yhtymän kilpailuttama laskunkiertojärjestely on komissioltaan erittäin kilpailukykyinen. Laskusaatavat maksetaan tavarantoimittajalle 2-3 arkipäivän sisällä. Edullinen laskunkierto hyödyttää valmistajia, mutta myös pk-sektorin urakoitsijoita edullisempien rakennustarvikkeiden myötä.

”Finance Link on laskusaatavarahoituksen edelläkävijänä valmis esittelemään uusia, joustavia ja kustannustehokkaita käytänteitä rakennusalalle”, kertoo Malmström.

HANKI yhtymä kilpailuttaa keskitetysti kaikki Talo 2000-nimikkeistön hankinta-arvoltaan merkittävät tuoteryhmät ja uusia sopimusvalmistajia julkaistaan säännöllisesti talven ja kevään aikana.

Uusi toimintamalli rakennusalalla

HANKI yhtymä kilpailuttaa keskitetysti kaikki talonrakentamisen merkittävät rakennustuotteet, ja toimittaa tiedon hinta-laatusuhteeltaan edullisimmista rakennustuotteista suoraan tuhansien pk-rakennusliikkeiden hankintatoimelle. Toimintamallin seurauksena lukuisat rakennusliikkeet saavat yhteisen merkittävästi kasvaneen ostovolyyminsa perusteella tehtyä hankintansa huomattavasti nykyistä edullisemmin. Suomessa talonrakentamisen kokonaisarvo on vuodessa noin 22 miljardia euroa. Pk-sektorin osuus tästä on noin 60 prosenttia, yli 13 miljardia euroa. Toimiala on voimakkaasti kilpailtu ja voittaja urakkakilpailuissa on lähes poikkeuksetta se halvin.

HANKI yhtymä on talonrakentamisen pk-rakennusliikkeitä palveleva hankintaorganisaatio, jonka valtakunnallinen palvelu parantaa oleellisesti pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Toiminta kattaa koko Suomen ja kollektiivisen kilpailuttamisen liiketoimintamalli on ensimmäinen talonrakentamisen toimialalla.

”Keskitetyn kilpailuttamisen liiketoimintamallia on lanseerattu pk-urakoitsijoille marraskuusta 2013 lähtien. Kilpailutamme rakennustuotteiden hintatasoa 4360 urakoitsijalle, joiden yhteenlaskettu hankintapotentiaali on 3,1 miljardia euroa”, kertoo Matti Vänskä, HANKI yhtymän toimitusjohtaja ja yksi perustajista.

HANKI yhtymän tavoitteena on saavuttaa asiakkailleen suurten rakennusliikkeiden kustannustehokkuus sekä valmistajakumppaneilleen pk-markkinajohtajuus viiden vuoden sisällä.

"Uuden hankintaorganisaation kautta pienemmät rakennusliikkeet voivat tilata tulevaisuudessa noin 70–90 % käyttämistään tuotteista yhtä kustannustehokkaasti kuin suuret rakentajat. Tähän meillä on suuren hankintapotentiaalin ja edullisen provisiotasomme perusteella realistiset mahdollisuudet. Edullinen hintataso tulee heijastumaan tulevaisuudessa laajemmin yhteiskuntaamme rakentamisen kustannusten alenemisena", toimitusjohtaja Vänskä arvioi.

”Merkittävien säästöjen lisäksi lukuisten yritysten johdolta vapautuu huomattavasti aikaa, joka nykyisin kuluu kilpailuttamiseen ja hankintoihin. Nämä resurssit voidaan ohjata nyt ydinliiketoiminnan kehittämiseen eli rakentamiseen. Uskon vähentyneen kiireen näkyvän positiivisesti myös rakentamisen laadussa”, Vänskä lisää.

HANKI yhtymän palvelu on pk-urakoitsijalle maksuton, yhtymä saa provision vain toteutuneista kaupoista.

www.hankiyhtyma.fi

Finance Link Oy

Finance Link Oy on myyntisaamisten rahoitukseen erikoistunut rahoitusyhtiö. Finance Link tarjoaa yrityksille käyttöpääomarahoitusta laskujen myynnin kautta kantaen luottotappioriskin ostetuista saatavista.
Finance Link Oy on perustettu vuonna 1999 ja toiminut suomalaisomistuksessa vuodesta 2006. Vuonna 2014 käsittelimme yli 55 000 laskua ja kauttamme kulkenut rahavirta oli yli 185 000 000 €.

www.financelink.fi

Lisätietoja:

Robert Malmström, toimitusjohtaja
Finance Link Oy
0400 - 503 787

robert.malmstrom@financelink.fi

Ilpo Virnes , hankintajohtaja
HANKI yhtymä
040 - 8485 700
ilpo.virnes@hankiyhtyma.fi

Matti Vänskä, toimitusjohtaja
HANKI yhtymä
010 – 5672 092
matti.vanska@hankiyhtyma.fi

Ossi Lång, viestintäpäällikkö
HANKI yhtymä
050 - 5712 616
ossi.lang@kaikuhelsinki.fi

« Takaisin