Pitkät maksuajat aiheuttavat haittaa yli kolmasosalle suomalaisyrityksistä – laskurahoitus tarjoaa ongelmaan helpon ja tehokkaan ratkaisun

13.11.2018(Photo by rawpixel on Unsplash)

Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan 31%:lle suomalaisyrityksistä on aiheutunut taloudellista haittaa pitkistä maksuajoista.

Peräti 31 prosentille suomalaisyrityksistä on aiheutunut taloudellista haittaa pitkistä maksuajoista. Maksuajat ovat pidentyneet viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana ja 35 prosenttia yrityksistä joutuu odottamaan maksua asiakkaalta jopa yli kuukauden. Maksuaikoja ovat pidentäneet erityisesti suuret yritykset ja toimialoista maksuaikojen pidentyminen on yleistynyt eniten teollisuudessa sekä rakennusalalla, kertoo Kantar TNS:n Suomen Yrittäjille toteuttama tuore Yrittäjägallup. Syyskuussa 2018. suoritettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 1056 suomalaisyrittäjää.

Ongelma koskettaa erityisesti alle 10 henkilön mikroyrityksiä, joissa yli kuukauden rahojaan joutui kyselyn mukaan odottamaan jopa 45 prosenttia yrityksistä. ”Pahimmillaan pitkät maksuajat voivat johtaa siihen, että laskujen maksamista odottava yritys ajautuu konkurssiin. Ongelma on Euroopan laajuinen”, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä kertoo. Yksinyrittäjä tai muu pienyrittäjä voi olla suureen sopimuskumppaniinsa nähden heikossa neuvotteluasemassa, vaikka voisikin maksuaikalakiin vedoten edellyttää maksimissaan 30 päivän maksuaikaa. ”Vastassa on usein suuryritys, eikä pienemmällä yrityksellä näin ollen ole välttämättä muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä itselleen epäedullinen ja lainvastainen tilanne”, Toivonen kuvailee.

Laskurahoituksesta apua pitkiin maksuaikoihin

Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström yhtyy Yrittäjägallupin tuloksiin maksuaikojen pidentymisestä ja ilmiön vaikutuksista etenkin pk-sektorin yrityksiin. Hän kehottaa yrittäjiä tarttumaan rohkeasti tarjolla oleviin rahoitusratkaisuihin ongelman ratkaisemiseksi. ”Laskurahoitus on helppo ja nopea keino vauhdittaa yrityksen kassavirtaa ja lievittää pitkien maksuaikojen aiheuttamaa huolta, sillä yritys saa rahat omista myyntisaatavistaan käyttöönsä saman tien”, hän muistuttaa. ”Palvelun käytännön hyödyt ovat monipuoliset: tasaisempi kassavirta, parempi liiketoiminnan ennakoitavuus, mahdollisuus hyödyntää kassa-alennuksia yrityksen omissa ostoissa sekä parempi tulos ja tase. Kaikki tämä taas mahdollistaa yrittäjälle keskittymisen tuloksen tekoon ja oman yritystoimintansa kehittämiseen!”

Pk-sektorin yritysten rahoitustarpeet ja yrittäjien arkipäiväiset huolet ovat jo lähes 20 vuotta suomalaisten menestystarinoiden rahoittajana toimineella Finance Linkillä hyvin tiedossa. ”Haluamme ennen kaikkea helpottaa yrittäjien arkea ja varmistaa että he voivat nukkua yönsä rauhassa huolehtimatta pitkistä maksuajoista”, toimitusjohtaja Malmström tiivistää.« Takaisin