Pitkät maksuajat ajavat pienyrityksiä talousvaikeuksiin

26.1.2015

Syksyn 2013 Pk-yritysbarometrissa 44 prosenttia vastaajista kertoi, että oli joutunut hyväksymään yli 30 päivän maksuajan. Näistä lähes viidennes oli joutunut hyväksymään 60 päivän maksuajan ja 36 prosenttia yli 60 päivän maksuajan. Valtaosa maksuaikoja koskeviin kyselyihin vastanneista yrittäjistä ei ole ollut tyytyväisiä nykyiseen maksuaikojen sääntelyyn, vaan on halunnut muutosta.

Hallitus antoi 22.1.2015 eduskunnalle lakiesityksen, jolla pyritään rajoittamaan yritysten välisiä maksuaikoja 30 päivään.

Samana päivänä julkaistun, Lindorffin TNS Gallupilla teettämän kyselyn mukaan 42 % prosenttia yritysjohtajista kuitenkin uskoo saatavien kiertoajan hidastuvan! Suomalaisissa yrityksissä näkymät tulevaisuudesta ovat muutenkin muuta Eurooppaa pessimistisempiä. Joka neljäs (26 %) yritysjohtaja uskoo liikevaihdon laskusuuntaan ja lähes yhtä moni (24 %) arvelee yrityksensä kannattavuuden heikkenevän.

« Takaisin