Pk-sektorin yritykset kaipaavat kasvun kumppaneita

28.3.2017

Laskurahoitus tarjoaa kilpailuetuja ja mahdollistaa kasvun ilman lisälainaa.

Finanssimarkkinoiden tiukentunut sääntely on viime vuosina nostanut rahoituksen kustannuksia ja samalla rajoittanut pankkien rahoitushalukkuutta. Tämä on vaikeuttanut etenkin pk-sektorin kasvuyritysten rahoituksen saantia. Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä syksyllä 2016 toteuttaman Pk-yritysbarometrin mukaan merkittävä osa rahoitusta tarvitsevista pk-yrityksistä jättää hakematta sitä, syynä ensisijaisesti kireät vakuus- ja lainavaatimukset. Kun samanaikaisesti myös yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet, on selvää että tarve kasvun mahdollistaville rahoitusratkaisuille on pk-yritysten keskuudessa akuutti.

Laskurahoitus on järkevä ratkaisu erityisesti kasvuhakuisille yrityksille, joille rahoituksen saatavuus ja pula vakuuksista muodostaa muita yrityksiä suuremman ongelman. ”Rahoituksen tarve mielletään yleisesti taloudellisista vaikeuksista kärsivän yrityksen ongelmaksi, mutta todellisuudessa tarve on usein suurinta juuri nopean kasvun kynnyksellä olevissa yrityksissä. Laskurahoitusta hyödyntämällä yrityksen on helppoa muuttaa laskusaatavat nopeasti rahaksi ja investoida kasvuun ilman lisälainaa”, toteaa Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström. ”Joustavien rahoitusratkaisujen hyödyntäminen tukee merkittävällä tavalla talouskasvun myönteistä kehitystä. Esimerkiksi kasvussa olevalla rakennusalalla pk-yritykset pystyvät laskurahoituksen mahdollistaman nopeamman kassankierron ansiosta panostamaan koko toimialan kasvua tukeviin investointeihin sekä uuden henkilöstön rekrytointiin”, hän jatkaa.

« Takaisin