Pk-yritysten rahoitus

14.9.2015

Syksyn 2015 Pk-yritysbarometri on julkaistu.

Keskeiset viestit pk-yritysten rahoituksen näkökulmasta:

  • Rahoitustarve on selkeästi suurin kasvuhakuisilla yrityksillä. Viimeisen vuoden aikana puolet kasvuhakuisista yrityksistä oli ottanut ulkopuolista rahoitusta ja yli puolet aikoi ottaa rahoitusta seuraavan vuoden aikana.
  • Viime kevääseen verrattuna täsmälleen sama osuus eli 19 prosenttia yrityksistä ilmoitti kokeneensa maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana.
  • Kaikista pk-yrityksistä 43 prosenttia ilmoitti hakeneensa rahoitusta käyttöpääomaksi.
  • Rahoituksen saatavuus on vaikuttanut myös suoraan suunniteltujen hankkeiden toteumaan. Alle viidenneksellä pk-yrityksistä suunniteltu hanke ei tästä syystä toteutunut, toteutui osittain tai siirtyi myöhemmin toteutettavaksi.
  • Noin 60 prosenttia niistä yrityksistä, jotka kokivat luottoehtojen kiristyneen, ilmoitti kiristyneistä vakuusvaatimuksista.

>>Lue Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu kokonaisuudessaan.

« Takaisin