fbpx

Suuret rakennusyhtiöt viivyttävät vahvemman oikeudella maksujaan, mikä ajaa pieniä aliurakoitsijoita kassakriisiin

Talotekniikka-alan kysely kertoo aliurakoitsijoiden olevan kassa-ahdingossa ja kokevan jatkuvaa epävarmuutta saatavien kotiutumisesta. Pääsyylliseksi maksuaikojen venymiseen kyselyn vastaajat nimeävät suuret rakennusyritykset, jotka pidentävät maksuehtoja.

Uutinen Finance Link

Pienemmän yrityksen myydessä saatavansa rahoitusyhtiölle nopeuttaakseen niiden kotiutumista pääurakoitsija saattaa yksipuolisesti nostaa maksuehdon 30 päivästä jopa 60 päivään.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n 23.3.-3.4.2020 jäsenyritystensä keskuudessa toteuttaman maksuaikoja koskevan kyselyn mukaan peräti 40 prosenttia alan urakoitsijoista kertoo yritykselle aiheutuneen taloudellista haittaa suurten rakennusyhtiöiden hitaasta tai myöhäisestä laskujen maksamisesta. Talotekniikka-alan yritysten antamien vastausten perusteella keskeisimmiksi haitoiksi nousivat omien ostolaskujen maksamisen vaikeutuminen sekä yrityksen kassanhallintaan liittyvät ongelmat ja pääsyylliseksi nimettiin 80 prosentin vastausosuudella suuret rakennusyritykset. ”Tuntuu, että suuret rakennusyhtiöt pitävät pieniä aliurakoitsijoita pankkeinaan”, eräs kyselyyn vastannut urakoitsija kertoo. Kohtuuttomien ja yksipuolisesti saneltujen maksuehtojen yleisyys ja niistä aiheutuvan ahdingon määrä yllätti jopa kyselyn toteuttaneet järjestöt. ”Liian monet vastaajat kertovat joutuneensa turvautumaan venyneiden maksuaikojen takia ulkopuoliseen rahoitukseen vain siksi, että sopimuskumppani käyttää törkeästi vahvemman asemaa hyväkseen. Avoimista vastauksista huokuu vastuuttoman epäoikeudenmukaisuuden aikaansaama hätä ja stressi”, sanoo sähkö- ja teleurakoitsijoita edustavan STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen.

Rahoitettujen laskujen maksuehtoja nostettu paikoin 30 päivästä jopa 60 päivään

Useampaan otteeseen ylipitkien maksuaikojen pk-yrityksille aiheuttamiin ongelmiin kantaa ottaneen rahoitusyhtiö Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström pitää erityisen huolestuttavana ilmiön kärjistymistä koronakriisin nopeasti heikentämässä taloustilanteessa. ”Pahimmillaan ylipitkiin maksuaikoihin laskurahoituksesta apua hakeneiden aliurakoitsijoiden kohdalla maksuehtoa on saatettu yksipuolisesti nostaa 30 päivästä jopa 60 päivään”, hän toteaa. ”Maksuviiveet ovat tuottaneet pk-sektorin yrityksille kassankierto-ongelmia jo ennen tämänhetkistä koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilannetta. Suuremmat yritykset aiheuttavat kuitenkin lopulta myös itselleen hallaa, mikäli maksujen viivästyminen kaataa alihankintaketjun yrityksiä”, toimitusjohtaja Malmström muistuttaa.

Lue vielä nämä

Uutinen

Finance Linkin NPS ennätyslukemaan 90!

Finance Linkin jatkuvasti toteuttama asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-kysely saavutti 7.7.2020 uuden ennätyslukeman 90.

Lue lisää
Uutinen

Yrityksen edunsaajien tiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuun alkuun mennessä

Heinäkuun alussa voimaan astuvan ilmoitus- ja rekisteröintivelvoitteen myötä yrityksen tosiasialliset edunsaajat eli käytännössä omistajat tai muut määräysvaltaa käyttävät henkilöt tulee ilmoittaa kaupparekisteriin.

Lue lisää
Uutinen

Yritysten väliset maksuviiveet yleistyvät edelleen ja koronakriisin myötä myös monet pk-yrityset ovat pidentäneet maksuaikojaan

Useimmiten ylipitkästä maksuajasta ei sovita erikseen, vaikka laki niin edellyttää. Toukokuun lopulla toteutetun Yrittäjägallupin mukaan yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet e...

Lue lisää