Uutta

Näytä:
Finance Linkin NPS ennätyslukemaan 90!

Finance Linkin NPS ennätyslukemaan 90!

Finance Linkin asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla kevään poikkeusoloista huolimatta ja jatkuvasti asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-kysely saavutti 7.7.2020 uuden ennätyslukeman 90.

Yrityksen edunsaajien tiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuun alkuun mennessä

Yrityksen edunsaajien tiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuun alkuun mennessä

Heinäkuun alussa voimaan astuvan ilmoitus- ja rekisteröintivelvoitteen myötä rityksen tosiasialliset edunsaajat eli käytännössä omistajat tai muut määräysvaltaa käyttävät henkilöt tulee ilmoittaa kaupparekisteriin.

Yritysten väliset maksuviiveet yleistyvät edelleen ja koronakriisin myötä myös monet pk-yrityset ovat pidentäneet maksuaikojaan

Yritysten väliset maksuviiveet yleistyvät edelleen ja koronakriisin myötä myös monet pk-yrityset ovat pidentäneet maksuaikojaan

Yritysten väliset maksuajat ovat tuoreen Yrittäjägallupin mukaan pidentyneet entisestään ja ilmiö on yleistynyt myös pk-yritysten keskuudessa, joiden toimintaan koronakriisi on vaikuttanut erityisen haitallisesti. Vain 54 prosenttia yrittäjistä kertoi…

Suuret rakennusyhtiöt viivyttävät vahvemman oikeudella maksujaan, mikä ajaa pieniä aliurakoitsijoita kassakriisiin

Suuret rakennusyhtiöt viivyttävät vahvemman oikeudella maksujaan, mikä ajaa pieniä aliurakoitsijoita kassakriisiin

Talotekniikka-alan kysely kertoo aliurakoitsijoiden olevan kassa-ahdingossa ja kokevan jatkuvaa epävarmuutta saatavien kotiutumisesta. Pääsyylliseksi maksuaikojen venymiseen kyselyn vastaajat nimeävät suuret rakennusyritykset, jotka pidentävät maksuehtoja…

Yrityksillä ei ole aikaa pitkiin hakuprosesseihin, vaan rahoitusta tarvitaan nyt nopeasti

Yrityksillä ei ole aikaa pitkiin hakuprosesseihin, vaan rahoitusta tarvitaan nyt nopeasti

Koronavirustilanteen vuoksi tuhansilla yrityksillä on nyt akuutti tarve rahoitukselle, mutta hakemuskäsittelyn ruuhkautuminen uhkaa viivästää hallituksen tukitoimiin sisältyvän rahoituksen saatavuutta. Laskurahoitus tarjoaa yrityksille nopean avun, sillä…