Uutta

Näytä:

Laskunmaksuaikojen piteneminen kasvattanut pk-yritysten rahoitustarpeita

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Finanssialan Keskusliitto, Finnvera Oyj, Suomen Pankki, Suomen Yrittäjät sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat selvittäneet Suomessa toimivien yritysten rahoitustarpeita ja -ongelmia sekä rahoituksen saatavuutta.

Rahoituspalveluiden hinnoitteluun lisätään arvonlisävero

​Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi 19.8.2013 antamassaan päätöksessä, että laskusaatavien ostaminen ja factoring-rahoitus ovat verollista rahoituspalvelua. Tämän johdosta rahoituspalveluiden hinnoitteluun lisätään arvonlisävero.

Kohtuuttoman pitkät maksuajat uhkaavat yritystoimintaa

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.Ajankohtaisilla kysymyksillä on tällä…

TIEDOTE: Finance Linkin asiakkaat ovat sähköisiä!

TIEDOTE: Finance Linkin asiakkaat ovat sähköisiä!

Finance Link mahdollistaa verkkolaskut ja yhtenäistää laskujen vastaanottoa

Konkurssien määrä kasvoi 4,8 prosenttia tammi-toukokuussa 2013

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-toukokuussa 2013 pantiin vireille 1 398 konkurssia, mikä on 64 konkurssia (4,8 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Pk-yritysten rahoitusvaihtoehtojen tuntemus on huono

Vaasan yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan pk-yritysten rahoitustilanne on haastava ja rahoitusvaihtoehtojen tuntemus huono. Vastaajista 27 % kertoo, että heidän yrityksensä kassa kestää tulovirran katkeamisen 30 päiväksi vain heikosti ja 17 prosentilla…