Uutta

Näytä:
Yrityksen edunsaajien tiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuun alkuun mennessä

Yrityksen edunsaajien tiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuun alkuun mennessä

Heinäkuun alussa voimaan astuvan ilmoitus- ja rekisteröintivelvoitteen myötä rityksen tosiasialliset edunsaajat eli käytännössä omistajat tai muut määräysvaltaa käyttävät henkilöt tulee ilmoittaa kaupparekisteriin.

Yritysten väliset maksuviiveet yleistyvät edelleen ja koronakriisin myötä myös monet pk-yrityset ovat pidentäneet maksuaikojaan

Yritysten väliset maksuviiveet yleistyvät edelleen ja koronakriisin myötä myös monet pk-yrityset ovat pidentäneet maksuaikojaan

Yritysten väliset maksuajat ovat tuoreen Yrittäjägallupin mukaan pidentyneet entisestään ja ilmiö on yleistynyt myös pk-yritysten keskuudessa, joiden toimintaan koronakriisi on vaikuttanut erityisen haitallisesti. Vain 54 prosenttia yrittäjistä kertoi…

Harca Ky: ”Finance Linkin palvelu on kilpailijoihin verrattuna ylivoimainen!”

Harca Ky: ”Finance Linkin palvelu on kilpailijoihin verrattuna ylivoimainen!”

Vuodesta 2016 Finance Linkin laskurahoituspalvelua käyttänyt Harca Ky arvostaa erityisesti palvelun nopeutta sekä pitkän yhteistyön mukanaan tuomaa molemminpuolista luottamussuhdetta. Lue lisää asiakkaamme kokemuksista!

Miten korona ja sen seuraukset ovat vaikuttaneet yritysten oikeudelliseen toimintaympäristöön?

Miten korona ja sen seuraukset ovat vaikuttaneet yritysten oikeudelliseen toimintaympäristöön?

Koronavirus ja sen laajat taloudelliset sekä yhteiskunnalliset vaikutukset ovat aiheuttaneet vaikeuksia monille yrityksille. Muuttuneessa toimintaympäristössä mm. sopimus- ja työoikeudellisten näkökulmien huomiointi auttaa yritystä turvaamaan…

Suuret rakennusyhtiöt viivyttävät vahvemman oikeudella maksujaan, mikä ajaa pieniä aliurakoitsijoita kassakriisiin

Suuret rakennusyhtiöt viivyttävät vahvemman oikeudella maksujaan, mikä ajaa pieniä aliurakoitsijoita kassakriisiin

Talotekniikka-alan kysely kertoo aliurakoitsijoiden olevan kassa-ahdingossa ja kokevan jatkuvaa epävarmuutta saatavien kotiutumisesta. Pääsyylliseksi maksuaikojen venymiseen kyselyn vastaajat nimeävät suuret rakennusyritykset, jotka pidentävät maksuehtoja…

Walde Group Oy: ”Finance Linkin asiakkaana yrittäjän ei tarvitse huolehtia vaan voin luottaa siihen, että kaikki hoituu sovitusti!”

Walde Group Oy: ”Finance Linkin asiakkaana yrittäjän ei tarvitse huolehtia vaan voin luottaa siihen, että kaikki hoituu sovitusti!”

Muista Walde Groupin kokeilemista rahoituskumppaneista poiketen Finance Link on pitänyt lupauksensa, sillä palvelu toimii saumattomasti eikä hintaan sisälly odottamattomia piilokuluja. Lue lisää asiakkaamme kokemuksista!