Vahva kassaosaaminen tärkeä taito pk-yrittäjille

16.5.2017


Tietoisuus nopean kassankierron merkityksestä ja sitä tukevista rahoitusratkaisuista on pk-yritysten menestyksen kannalta avainasemassa.

Liikemies Jari Sarasvuo otti 11.5.2017 yrittäjille suunnatun Stronghold-yhteisön blogissa julkaistussa postauksessaan voimakkaasti kantaa suomalaisten pk-yritysten talousosaamiseen. Sarasvuon mukaan puutteellinen kassaosaaminen aiheuttaa pk-yrityksille kassavirtakriisejä. "Olen törmännyt useisiin tapauksiin. Yritys kasvaa ja tekee tulosta, mutta sitten se menee konkurssiin, koska likviditeetti leikkaa kiinni. Se on sääli", Sarasvuo toteaa. "Usein paljastuu, ettei yrittäjä oikeasti ollut selvillä tilanteesta. Kun tuotekohtaiset katteet olivat ihan hyvät, tilauksia tuli ja työt sujuivat, yrittäjät ajattelevat olevansa turvassa. Mutta näin ei ole. Kassa on yritykselle kuin sydän ihmiselle."

Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström yhtyy Sarasvuon näkemykseen. ”Pk-sektorin menestymisen kannalta on luonnollisesti erittäin tärkeää, että yrittäjät ovat tietoisia kassankierron merkityksestä ja sitä tukevista rahoitusratkaisuista. Finanssimarkkinoiden tiukentunut sääntely on viime vuosina vaikeuttanut etenkin pk-yritysten rahoituksen saantia ja luonut tarvetta laskurahoituksen kaltaisille joustaville ja moderneille rahoitusratkaisuille”, hän toteaa. Laskurahoituksen avulla yrityksen on helppoa vauhdittaa kassavirtaansa muuttamalla laskusaatavat nopeasti rahaksi. ”Yritys hyötyy nopeutuneesta kassankierrosta monin tavoin; taserakenne kevenee ja maksuvalmius paranee, yritys voi toteuttaa kasvun kannalta välttämättömiä investointeja tulorahoituksella lisälainan sijasta ja tarjota omille asiakkailleen pidempiä maksuehtoja kilpailuedun saavuttamiseksi”, toimitusjohtaja Malmström luettelee.


« Takaisin