Ylipitkien maksuaikojen aiheuttamat ongelmat kasvussa suurten yritysten maksaessa laskunsa entistä hitaammin

17.10.2019

(Photo by Helloquence on Unsplash)

Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan 36% yrittäjistä kokee maksuaikojen pidentyneen kahden viimeisen vuoden aikana.

Suuret yritykset maksavat laskunsa pienille yrityksille entistä hitaammin, eikä pitkästä maksuajasta useinkaan sovita, vaikka maksuehtolaki niin määrää. Näin kertoo Kantar TNS:n Suomen Yrittäjille syyskuussa 2019 toteuttama Yrittäjägallup, johon vastasi kaikkiaan 1006 suomalaisyrittäjää. 36 prosenttia gallupiin vastanneista yrittäjistä kertoi maksuaikojen pidentyneen kahden viimeisen vuoden aikana, mikä on neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Peräti 67 prosenttia vastaajista katsoi erityisesti suurten yritysten maksavan laskunsa entistä hitaammin. Ongelma korostuu tällä hetkellä yli 10 työntekijän yrityksissä, joista 49 prosenttia kertoi asiakasyritystensä pidentäneen maksuaikoja. 2-9 hengen mikroyritysten keskuudessa maksuaikojen katsoi pidentyneen 40 ja yksinyrittäjien keskuudessa 28 prosenttia vastaajista.

Yhä useampi yrittäjä kannattaa maksuehtolain kiristämistä

Mikäli maksuajaksi halutaan asettaa yli 30 päivää, pitää asiasta maksuehtolain mukaan erikseen sopia yritysten kesken. Näin ei kuitenkaan näytetä käytännön tasolla toimivan, sillä jopa 61 prosenttia yli 30 päivän maksuajoista kärsivistä yrittäjistä kertoi, ettei pitkästä maksuajasta sovittu erikseen. Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen pitääkin kyselyn perusteella maksuehtolain kiristämistä tarpeellisena erityisesti pk-yritysten aseman turvaamiseksi. ”Pienyrittäjä tarvitsee laista turvan, ettei joudu kassakriisiin. Lisäksi valvontaa pitää kiristää, jotta ainakin laajamittaisesti lain vastaisesti toimivat jäisivät kiinni”, Toivonen toteaa. Tähän näkemykseen yhtyy yhä useampi yrittäjä, sillä 44 prosenttia tämänvuotisen Yrittäjägallupin vastaajista kertoi kannattavansa maksuehtolain kiristämistä.Myyntisaatavat voi laskurahoituksen avulla kotiuttaa välittömästi

Yrittäjägallupin tuoreet tulokset huolestuttavat myös jo 20 vuoden ajan suomalaisten kasvuyritysten rahoituskumppanina toimineen Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmströmiä. Hän näkee jatkuvasti pidentyvien maksuaikojen vaikuttavan haitallisesti etenkin pk-sektorin yrityksiin ja niiden kautta koko maan talouskasvu- ja työllisyyskehitykseen. ”Erityisesti suurempien yritysten kumppanina toimivien pk-yritysten kannattaa ehdottomasti hyödyntää moderneja rahoitusratkaisuja kassankierto-ongelmien välttämiseksi”, Malmström kehottaa. ”Laskurahoituksen avulla yritys muuttaa myyntisaatavat heti rahaksi, joten palvelu helpottaa pitkien maksuehtojen aiheuttamaa huolta, nopeuttaa yrityksen kassankiertoa ja vapauttaa kasvuun tarvittavaa käyttöpääomaa.”

« Takaisin