Uutta

Näytä:

Rahoituksen saatavuus hillitsee pk-yritysten kasvua

Kaupan rahoituksen saatavuus hillitsee yhä maailmantalouden kasvua, osoittaa Kansainvälisen kauppakamarin tuore kaupan rahoituksen selvitys, ICC Global Trade Finance Survey 2014. Finanssimarkkinoiden sääntely, kuten Basel III, on pankkien mukaan nostanut…

Tietoa pankkisääntelystä

Suomen Yrittäjien sivuille on kuvattu selkeästi millaisia vaikutuksia pankkisääntelyllä on pk-yritysten rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin.

KKL esittää: työsuorituksista saatava korvaus nopeammin

Kuljetuskeskusten Liitto esittää huolensa siitä, että yli kolmannes pk-yritysten saamisista kestää yli 60 päivää, toisaalta lähes puolet pk-yrityksistä joutuu maksamaan omille velkojilleen tätä nopeammin, yli 30 päivän maksuajalla.

Luottotappioriskit kasvavat edelleen

46 prosenttia yritysten ja yhteisöjen johtajista ennustaa maksuviiveiden edelleen kasvavan Euroopassa seuraavan 12 kuukauden aikana, kertoo Intrum Justitian Eurooppalainen maksutapatutkimus 2014.

Rahoitusta kansainvälistyville kasvuyrityksille

Finance Linkin rahoituspäälliköt osallistuivat ICC:n trade finance workshopiin pohtimaan vientikaupan riskejä ja rahoitusvaihtoehtoja.

Suomessa yritykset kantavat pankkien riskit

Suomalaispankkien yrityksille tarjoamat lainaehdot ovat heikompia kuin pankkien kansainvälisten kilpailijoiden. Suomessa velalliset kantavat riskin pankin vakavaraisuuden tai maksuvalmiuden heikkenemisestä, ilmenee Taloussanomien selvityksestä.