Finance Link Oy

Finance Link Oy on myyntisaamisten rahoitukseen erikoistunut rahoitusyhtiö, joka tarjoaa suomalaisyrityksille uusia ratkaisuja rahoitusongelmiin.

Mitä yhteistä on nuorella kasvuyrityksellä ja vanhemmalla vankan aseman saavuttaneella yrityksellä? Entä taloudellisissa vaikeuksissa olevalla ja vahvataseisella yrityksellä? Niiden kaikkien elinehto on toimiva kassavirta, jota ilman hyvätuloksinenkin yritys voi kärsiä jopa konkurssiin johtavista likviditeettiongelmista.Finance Link on luotettava taloushallinnon kumppani ja suomalaisten menestystarinoiden rahoittaja - jo 20 vuoden kokemuksella!

Finance Link Oy on jo 20 vuoden ajan tukenut kasvua ja mullistanut perinteisiä rahoitusmarkkinoita tarjoamalla joustavia laskurahoitusratkaisuja suomalaisille yrityksille. Finance Linkin palvelukokonaisuuden hyödyntäminen myös vapauttaa aikaresursseja yrityksen kannalta tuottavampaan toimintaan.

Laskurahoitus hyödyttää yritystä monin eri tavoin
Asiakasyrityksemme hyötyvät palveluistamme mm. seuraavasti:

 • 100 % laskun loppusummasta tilille välittömästi.
 • Ei vakuustalletusvaadetta.
 • Ei limiittejä.
 • Ei erillistä luottovakuutusta.
 • Kannamme luottotappioriskin ostetuista saatavista.
 • Nopeamman kassankierron myötä yrityksen maksuvalmius paranee ilman lisälainaa.
 • Yritys saavuttaa kilpailuetua ja lisämyyntiä pystyessään myöntämään pidempiä maksuehtoja.
 • Tase kevenee, kassavirtojen ennustaminen helpottuu ja omavaraisuusaste paranee – yritys siirtyy käytännössä käteiskauppaan!
 • Yritys voi hyödyntää kassa-alennuksia omissa hankinnoissaan ja tehdä investointeja tulorahoituksella velkarahoituksen sijaan.
 • Viivästyskorkojen minimointi helpottaa yrityksen maineenhallintaa.
 • Ulkoistetun myyntireskontran avulla aikaresurssit säästyvät yrityksen ydinliiketoimintaan.