FAQ

Kokosimme yhteen laskurahoituksesta usein kysytyt kysymykset. Lisätietoja Finance Linkin palveluista saat myös asiakaspalvelustamme numerossa 09 774 4740!

Kenelle Finance Linkin laskurahoituspalvelu sopii?
Finance Linkin tarjoama laskurahoituspalvelu sopii:

  • B2B-kauppaa käyville yrityksille kaikilla toimialoilla.
  • Kaikenkokoisille yrityksille suurista pörssiyhtiöistä pienyrityksiin.
  • Sekä kotimaan- että ulkomaankauppaa harjoittaville yrityksille.
  • Projektitoimijoille ja maksuposteissa urakkasaatavia laskuttaville yrityksille.

Ostaako Finance Link kaikki laskumme?
Finance Link ostaa pääsääntöisesti yritysasiakkaille suunnattuja luottokelpoisia saatavia.

Miten Finance Linkin rahoitusprovisio määrittyy?
Hinnoitteluun vaikuttavat seuraavat seikat:

  • myöntämänne maksuehdot
  • laskutuksen rakenne ja asiakaskunta
  • yrityksen taloudellinen tilanne

Finance Linkin rahoitusprovisio on edullinen verrattuna esimerkiksi tyypilliseen käteisalennukseen (14 pv – 2%, 30 pv netto). Mikäli koko laskutus kiertää Finance Linkin kautta, pysyy myyntireskontranne yhtenäisenä ja tilitoimistonne saa kuukausittain kirjanpitokelpoista aineistoa. Rahoitusprovisio veloitetaan ainoastaan ostetuista saatavista ja laskukohtainen veloitus pitää sisällään reskontran seuraamisen sekä tarvittaessa maksuhuomautus- ja perintäpalvelut. Finance Link hoitaa laskun koko elinkaaren!

Miten Finance Link kerää vakuustalletuksen?
Finance Link ei vaadi erillistä vakuustalletusta ns. sulkutilille.

Miten toimitamme laskut Finance Linkille?
Voitte toimittaa laskut verkkolaskuaineistona, jolloin teidän ei tarvitse tehdä mitään muutoksia oman laskutusohjelmanne pohja-asetuksiin, sillä Finance Link lisää laskulle siirtolausekkeen ja muuttaa tilinumeron. Lasku lähetetään eteenpäin verkkolaskuna tai paperiversiona oman ostajanne valmiuksista riippuen.

Mikäli toimitatte laskun esim. sähköpostitse pdf-tiedostona, Finance Link hoitaa sen tulostuksen ja postituksen.

Kuka hoitaa myyntireskontran ja raportoi kirjanpitoon?
Finance Link hoitaa myyntireskontraanne kauttaan kulkevien laskujen osalta. Ostetuista laskuista suoritus maksetaan tilillenne välittömästi ja ostamattomien laskujen osalta seurataan, että suoritukset tulevat tilillenne eräpäivään mennessä. Mikäli suorituksissa ilmenee viivettä, hoidetaan maksuhuomatuspalvelu tyylikkäästi. Finance Linkillä ei ole perintäyhtiötaustaa.

Tilitoimistonne tai kirjanpitäjänne saa Finance Linkiltä kuukausittain täysin kirjanpitokelpoisen raportin, josta ilmenee ostetut ja ostamattomat laskut, maksusuoritukset sekä veloittamamme palkkiot. Laskukopioita ei tarvitse välittää kirjanpitoon. Finance Linkin asiakkaat saavat oman tilanneraportin päivittäin.

Mitä eroa on factoring-palvelulla ja laskujen myymisellä?
Factoring -palvelussa yritys saa tyypillisesti 80 % laskun loppusummasta laskunkirjauspäivänä ja loput 20 % ostajan maksettua laskun. Luottotappioriskin kantaa laskuttava yritys.

Finance Link tilittää yritykselle laskun 100 %:sti vähentäen laskun loppusummasta rahoituskulut ja suoritus on käytettävissänne tyypillisesti seuraavana päivänä. Finance Link kantaa luottotappioriskin ostetusta saatavasta.

Factoringissa yrityksen velat kasvavat. Myymällä laskut Finance Linkille yrityksen saamiset pienenevät, tase kevenee ja pääoman tuottoprosentti paranee.

Kauanko Finance Link on tarjonnut laskurahoituspalveluja?
Finance Link Oy on toiminut suomalaisyritysten kasvun rahoittajana vuodesta 1999.

Minkä kokoluokan toimintaa Finance Link harjoittaa?
Finance Link käsittelee vuosittain lähes 70 000 laskua, joiden yhteisarvo on noin 300 MEUR.