Palvelut

Finance Link Oy on laskurahoituksen edelläkävijä, joka auttaa suomalaisyrityksiä maksuvalmiuden parantamisessa ja luottoriskien hallinnassa.

Finance Link tarjoaa nopean ja järkevän tavan muuttaa myyntisaatavat heti rahaksi. Ostamme yrityksen myyntilaskut täydestä arvosta, jolloin kassankierto nopeutuu ja maksuvalmius paranee ilman lisälainaa. Laskurahoituksen avulla pystyt ennakoimaan kassavirtoja, kevennät tasetta ja nostat omavaraisuusastetta – yrityksesi siirtyy käytännössä käteiskauppaan!

Laskurahoituksen avulla saavutat kilpailuetua ja lisämyyntiä pystyessäsi myöntämään pidempiä maksuehtoja. Voit myös hyödyntää omissa hankinnoissasi kassa-alennuksia ja tehdä investointeja tulorahoituksella velkarahoituksen sijaan ilman reaalivakuusvaadetta.

Laskurahoitus

Laskurahoitus

Laskurahoituksen avulla muutat myyntisaatavat heti rahaksi! Nopeamman kassankierron myötä yrityksen tase kevenee ja maksuvalmius paranee.Alihankkijarahoitus

Alihankkijarahoitus

Laskujen myyminen helpottaa pitkien maksuehtojen aiheuttamaa kassavajetta parantamalla rahavirtojen ennustettavuutta ja liiketoiminnan johtamista.

Riskienhallinta

Riskienhallinta

Kannamme luottotappioriskin ostetuista myyntisaatavista. Lisäksi tarjoamme apua potentiaalisten uusien asiakkaiden luottokelpoi-suuden selvittämiseen sekä nykyisten asiakasyritysten valvontaan.

Palvelulupaus

Palvelulupaus

Varmistaaksemme palvelumme korkean laadun käytännön tasolla olemme sitoutuneet asiakkaidemme arvostamiin palvelun laatukriteereihin, jotka ovat nopeus, helppous, selkeys ja tavoitettavuus.