Laskurahoitus

Myyntisaatavat eivät tuota taseessa - siksi rahat on hyvä saada kiertoon heti! Finance Link ostaa myyntilaskut täydestä arvosta, jolloin yrityksen kassankierto nopeutuu ja maksuvalmius paranee.

Miksi laskujen myyminen kannattaa?
Yritys hyötyy laskurahoituksesta mm. seuraavin tavoin:

 • Laskujen myyminen nopeuttaa kassankiertoa, eli yrityksen maksuvalmius paranee.
 • Finance Link kantaa luottotappioriskin ostetuista saatavista.
 • Yritys pystyy myöntämään pidempiä maksuehtoja kilpailuedun saavuttamiseksi.
 • Yrityksellä on mahdollisuus hyödyntää kassa-alennuksia omissa hankinnoissa.
 • Yritys pystyy tekemään investointeja tulorahoituksella velkarahoituksen sijaan.
 • Yrityksen tase kevenee ja sidotun pääoman tuottoprosentti paranee.

Miten Finance Linkin palvelu auttaa yrityksen aikaresurssien maksimoimisessä?
Myyntireskontranhoidon ulkoistaminen Finance Linkille vapauttaa aikaresursseja yrityksen ydinliiketoimintaan. Voit siis taloushallinnon rutiinien sijasta keskittyä vaikkapa tuotekehitykseen, asiakaspalveluun ja uusasiakashankintaan! Palveluumme sisältyy:

 • Laskujen välittäminen ostajille sähköisesti tai perinteisenä paperilaskuna.
 • Maksuhuomautus- ja perintäpalvelut myös ostamattomien laskujen osalta.
 • Raportointi yrityksen ja tilitoimiston suuntaan

Miten laskurahoituspalvelu käytännössä toimii?
Finance Link pyrkii mottonsa mukaisesti tekemään kaiken helpoksi asiakkaalle, joten palvelun käyttö sujuu kätevästi ja nopeasti. Sinun tarvitsee vain lähettää lasku meille ja asiakaspalvelumme huolehtii lopusta! Hoidamme laskun koko elinkaaren ja kannamme luottotappioriskin ostetusta saatavasta.

Vuotuisen asiakaskyselymme mukaan palvelun nopeus, helppous ja selkeys ovat keskeisiä syitä siihen, miksi asiakasyrityksemme ovat valinneet rahoituskumppanikseen juuri Finance Linkin. Lue asiakkaidemme näkemyksistä lisää täältä!

Miten laskurahoitus eroaa pankkien tarjoamasta factoring-palvelusta?
Rahoituspalveluissa on eroja! Laskurahoitus ja pankkien factoring-palvelu eroavat toisistaan mm. seuraavin tavoin:

 • Laskurahoituspalvelussa asiakkaalle tilitetään välittömästi yhdessä erässä 100% (- rahoituskulut) laskun loppusummasta, kun taas factoring-rahoituksessa tilitys on tyypillisesti enintään 70-80% laskun loppusummasta.
 • Factoring-palvelussa suoritus maksetaan kahtena eränä, jolloin reskontran täsmäytys on haasteellisempaa ja rahan kierto hitaampaa.
 • Finance Link kantaa luottotappioriskin ostetuista saatavista, kun taas factoring-palvelussa luottotappioriski jää asiakkaalle.

Tutustu tarkemmin laskurahoituksen ja factoring –palvelun välisiin eroavuuksiin lataamalla pdf-opas täältä!

Millaisia konkreettisia hyötyjä laskurahoitus tarjoaa?
Asiakasyrityksemme hyödyntävät laskurahoitusta monenlaisiin konkreettisiin tarpeisiin, kuten helpottamaan pitkien maksuehtojen aiheuttamaa huolta, tasaamaan kassankierron ja vapauttamaan kasvuun tarvittavaa käyttöpääomaa.

Lue täältä esimerkki, miten laskurahoituspalvelu on ehkäissyt kausivaihtelun aiheuttamaa kassavajetta ja turvannut yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden!

Millaisille yrityksille laskurahoituspalvelu sopii?
Laskurahoitus on moderni rahoitusratkaisu, jota hyödyntävät myös monet menestyvät yritykset. Vahvassakin taloudellisessa tilanteessa yritys saa hyötyä nopeammasta ja helpommin ennustettavasta kassankierrosta sekä paremmasta maksuvalmiudesta! Myös monet nopeasti kasvavat yritykset hyödyntävät Finance Linkin laskurahoituspalvelua tehdäkseen investointeja tulorahoituksella lainarahoituksen sijaan ja saadakseen kilpailuetua pystyessään tarjoamaan omille asiakkailleen pidempiä maksuehtoja.

Lue täältä esimerkki, miten laskujen myyminen on auttanut pitkiin maksuehtoihin ja vauhdittanut vientiä!