Laskurahoitus

Myyntisaatavat eivät tuota taseessa - siksi rahat on hyvä saada kiertoon heti! Finance Link ostaa myyntilaskut täydestä arvosta, jolloin yrityksen kassankierto nopeutuu ja maksuvalmius paranee.

Laskurahoitus on nopea ja helppo tapa muuttaa myyntisaatavat heti rahaksi. Laskurahoituksen avulla kassavirtojen ennakoitavuus helpottuu, tase kevenee ja yrityksen omavaraisuusaste paranee.

Miksi laskujen myynti kannattaa?
Yritys hyötyy laskurahoituksesta mm. seuraavin tavoin:

  • Laskujen myynti nopeuttaa kassankiertoa, eli maksuvalmius paranee.
  • Finance Link kantaa luottotappioriskin ostetuista saatavista.
  • Mahdollisuus myöntää pidempiä maksuehtoja kilpailuedun saavuttamiseksi.
  • Mahdollisuus hyödyntää kassa-alennukset omissa hankinnoissa.
  • Mahdollisuus tehdä investointeja tulorahoituksella velkarahoituksen sijaan.
  • Yrityksen tase kevenee ja sidotun pääoman tuottoprosentti paranee.

Mikset keskittyisi yrityksesi ydintoimintaan?
Myyntireskontran hoidon ulkoistaminen Finance Linkille vapauttaa aikaresursseja yrityksen ydinliiketoimintaan. Palveluumme sisältyy:

  • Laskujen välittäminen ostajille sähköisesti tai perinteisesti.
  • Maksuhuomautus- ja perintäpalvelut myös ostamattomien laskujen osalta.
  • Raportointi yrityksen ja tilitoimiston suuntaan