Uutta

Näytä:

Rahoituspalveluiden hinnoitteluun lisätään arvonlisävero

​Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi 19.8.2013 antamassaan päätöksessä, että laskusaatavien ostaminen ja factoring-rahoitus ovat verollista rahoituspalvelua. Tämän johdosta rahoituspalveluiden hinnoitteluun lisätään arvonlisävero.

Finance Link kiittää kiittämisestä

Olemme kehittämässä raportointiamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Kohtuuttoman pitkät maksuajat uhkaavat yritystoimintaa

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.Ajankohtaisilla kysymyksillä on tällä…

TIEDOTE: Finance Linkin asiakkaat ovat sähköisiä!

TIEDOTE: Finance Linkin asiakkaat ovat sähköisiä!

Finance Link mahdollistaa verkkolaskut ja yhtenäistää laskujen vastaanottoa

Konkurssien määrä kasvoi 4,8 prosenttia tammi-toukokuussa 2013

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-toukokuussa 2013 pantiin vireille 1 398 konkurssia, mikä on 64 konkurssia (4,8 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Pk-yritysten rahoitusvaihtoehtojen tuntemus on huono

Vaasan yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan pk-yritysten rahoitustilanne on haastava ja rahoitusvaihtoehtojen tuntemus huono. Vastaajista 27 % kertoo, että heidän yrityksensä kassa kestää tulovirran katkeamisen 30 päiväksi vain heikosti ja 17 prosentilla…