Finance Link Kauppalehti Studiossa: Suomalaisyritykset kaipaavat konkreettista tukea uskaltaakseen kasvaa

Yritysten kasvuhalukkuuden ja investointirohkeuden tukemisen merkitys korostuu erityisesti laskevien suhdanne-ennusteiden aikana.

Yrittäjyyden tärkeyttä on viime vuosina tuotu esille enenevässä määrin niin julkisessa keskustelussa, hallitus- ja talousohjelmissa kuin myös erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Myös yrittäjyyden arvostus on kasvanut sekä yrittäjien itsensä että suuren yleisön keskuudessa ja tänä päivänä monet nuoret innostuvat yrittäjyydestä jo koulussa. Käytännön tasolla moni yrittäjä kohtaa silti edelleen päivittäin rakenteellisia ja taloudellisia haasteita, jotka rajoittavat merkittävästi yrityksen kasvu- ja työllistämispotentiaalia. Tänä vuonna 20 vuotta täyttävälle rahoitusyhtiö Finance Linkillä on pitkä kokemus kasvuyritysten kohtaamista haasteista ja yritys on koko toimintahistoriansa ajan kehittänyt määrätietoisesti yrittäjien arkea ja yritysten kasvua helpottavia ratkaisuja. ”Erityisesti nykytilanteessa laskevien suhdanne-ennusteiden vallitessa on entistäkin tärkeämpää vahvistaa pk-yritysten kasvuintoa ja tukea kaikin voimin niiden rohkeutta investoida”, painottaa Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström.

Jokainen suomalaisyritys on oma menestystarinansa

Tuoreiden selvitysten mukaan yrityssekstorin investointihalukkuus on Suomessa monia muita teollisuusmaita heikommalla tasolla suhdannetilanteesta riippumatta ja esimerkiksi EK:n investointitiedustelu osoittaa suomalaisyritysten vähentäneen kiinteitä investointejaan peräti 12 prosenttia vuonna 2018. ”Viimeaikaiset uutiset suomalaisyritysten muita teollisuusmaita alhaisemmasta investointihalukkuudesta ovat huolestuttavia, sillä maamme taloudelle elintärkeä kasvu ja uudet työpaikat syntyvät nimenomaan pk-yrityksissä”, Malmström toteaa. Juhlavuonna 2019 Finance Link jatkaa viime syksynä julkaistun uuden missionsa – Rahoitusta suomalaisille menestystarinoille – viitoittamalla tiellä toivoen, että yhä useampi suomalaisyritys tiedostaisi olevansa menestystarina ja uskaltaisi panostaa tulevaan kasvuun. ”Monet pk-sektorin yritykset eivät koe olevansa onnistujia maailmanlaajuisesti menestyneisiin yrityksiin verrattuna, vaikka tosiasiassa niiden menestystarinat ovat koko Suomen hyvinvoinnin perusta”, toimitusjohtaja Robert Malmström muistuttaa.

Kasvun tukemiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä

Finance Linkin juhlavuoden yhtenä tärkeänä tavoitteena on edistää yrittäjyyden tukemiseen tähtäävää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. ”Mielestämme suomalaisyritysten toimintaa tukevien toimenpiteiden kuten yritysten kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia rajoittavien rakenteellisten ja taloudellisten haasteiden purkamisen sekä toisaalta kasvua ja investointeja edistävien toimenpiteiden tulee olla päätöksenteon keskeisenä prioriteettina niin poliittisella kuin taloudellisellakin sektorilla”, Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström painottaa. Näihin haasteisiin tulisikin Finance Linkin mielestä tarttua mahdollisimman konkreettisin toimin niin yhteiskunnan kuin yrityssektorinkin taholta. ”Odotamme erityisesti näin vaalien alla aktiivista keskustelua konkreettisista toimenpiteistä yrittäjyyden ja yritysten kasvun tukemiseksi”, toimitusjohtaja Malmström toteaa. ”On erittäin tärkeää, että esimerkiksi kasvuvaiheessa oleville pk-sektorin yrityksille on tarjolla joustavia rahoitusratkaisuja, jotka mahdollistavat kasvun kannalta välttämättömät investoinnit”, hän päättää.

Laskurahoituksen edelläkävijänä tunnettu rahoitusyhtiö Finance Link viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. Vuonna 1999 suomalaisyritysten rahoitustarpeita palvelemaan perustettu Finance Link on nykyään toimialansa markkinajohtaja, joka tarjoaa asiakkailleen modernia ja joustavaa laskurahoituspalvelua. Finance Link on vuosien varrella palvellut käytännössä kaikki toimialat kattavaa asiakaskuntaa, joka ulottuu mikro- ja pk-sektorilta aina pörssiyrityksiin asti. Voimakkaasti viime vuosien aikana kasvanut yritys työllistää tänä päivänä yli 40 henkeä ja toimii maanlaajuisesti kahdesta toimipisteestään käsin. Lisätietoja osoitteessa https://www.financelink.fi.

Artikkeli on luettavissa myös Kauppalehti Studiossa sekä Finance Linkin uutishuoneessa Cision News -uutisportaalissa.