Finance Link on varautunut koronavirukseen – palvelu jatkuu häiriöttä

Finance Link on varautunut koronavirukseen – palvelu jatkuu häiriöttä myös mahdollisessa poikkeustilanteessa

Finance Linkin tavoitteena on tarjota asiakkailleen olosuhteista riippumatta aina mahdollisimman luotettavaa ja laadukasta palvelua, joten käytäntönämme on varautua etukäteen mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Lähtökohtanamme on, että Finance Linkin palvelu jatkuu häiriöttä myös poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa ja ostamme asiakkaidemme laskut sekä tilitämme suoritukset täysin normaalin toimintatapamme mukaisesti!

Koronaviruksen leviämisen torjuntaan liittyvien toimenpiteiden sekä niistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi Finance Link on toiminut seuraavasti:

  • Olemme ohjeistaneet henkilöstöä huolehtimaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta THL:n ohjeiden mukaisesti tartuntojen ehkäisemiseksi.
  • Olemme laatineet valmiussuunnitelman, jossa olemme määritelleet keskeiset toimintomme sekä niistä vastaavat henkilöt.
  • Olemme varmistaneet tarvittavat etätyövälineet ja -yhteydet keskeisten palvelutoimintojemme häiriöttömän jatkuvuuden takaamiseksi mahdollisessa karanteenitilanteessa.
  • Olemme kouluttaneet henkilöstömme suorittamaan työtehtävänsä myös normaaleista toimisto-olosuhteista poikkeavissa oloissa.
  • Olemme opastaneet henkilöstöä toimimaan viranomaisohjeiden mukaisesti mahdollisen tartuntaepäilyn ilmetessä.
  • Olemme antaneet henkilöstölle viranomaisohjeisiin perustuvat matkustusohjeet.

Finance Link seuraa aktiivisesti koronavirustilanteen etenemistä ja tiedottaa asiakkaitaan tarpeen mukaan. Suosittelemme myös asiakkaitamme varautumaan tilanteeseen ja varmistamaan laskujen toimituksen Finance Linkille myös poikkeusolosuhteissa.