Maksuaikojen yksipuolinen pidentäminen saattaa pahimmillaan kaataa pienen yrityksen

Kauppakeskus Triplaa rakentaneiden aliurakoitsijoiden maksujen jäädyttäminen käynnisti uudelleen keskustelun ylipitkien maksuaikojen yleistymisestä.

Finance Link otti viime syksynä blogissaan kantaa ylipitkien maksuaikojen aiheuttamien ongelmien kasvuun pk-sektorin yritysten keskuudessa, kun Kantar TNS:n Suomen Yrittäjille syyskuussa 2019 toteuttama Yrittäjägallup kertoi 36%:n yrittäjistä kokevan maksuaikojen pidentyneen. Peräti 67 prosenttia vastaajista katsoi erityisesti suurten yritysten maksavan laskunsa entistä hitaammin. Erityisen huolestuttavaa ilmiössä on se, että vaikka maksuehtolaki edellyttää yritysten sopivan yhdessä yli 30 päivän maksuajasta, yli 60 prosenttia Yritysgallupin vastaajista ilmoitti, että maksuaikaa oli venytetty sopimatta siitä heidän kanssaan.


Pahimmillaan maksuehtolain noudattamatta jättäminen voi kaataa pienen yrityksen

Ongelma nousi jälleen otsikoihin 13.2.2020, kun mm. Yle uutisoi että Rakennusyhtiö YIT on jäädyttänyt maksut Helsingin Pasilaan viime syksynä valmistuneen Tripla-projektin aliurakoitsijoille. Kaikkiaan Tripla-projektissa oli mukana noin 300 aliurakoitsijaa, joiden saatavat ovat Ylen mukaan jopa kymmeniä tuhansia euroja. Osa laskuista on erääntynyt jo pari kuukautta sitten.”Käytännössä maksuehtolain noudattamista ei valvota eikä pienten yritysten ole helppo riitauttaa laskua ison yrityksen kanssa, sillä julkinen arvostelu voi johtaa yhteistyön päättymiseen”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo. ”Suurille yrityksille on tavallista maksaa laskunsa myöhässä. Se aiheuttaa monelle pienelle yritykselle todella isoja ongelmia: ne eivät pysty maksamaan palkkoja omille työntekijöilleen. Seuraus voi olla se, että yritys kaatuu”, Pentikäinen jatkaa.

Tilanteen korjaamiseksi maksuehtolain valvontaa tulisi tehostaa sekä Suomen Yrittäjien että syksyn Yrittäjägallupiin vastanneiden yrittäjien mielestä, joista 44% kertoi kannattavansa maksuehtolain kiristämistä. Toimitusjohtaja Pentikäisen mukaan yksi ratkaisuvaihtoehto olisi tarjota yrityksille anonyymi tapa ilmoittaa viranomaisille maksun viivästymisestä. Tämä mahdollistaisi asian selvittäminen viranomaisen johdolla ilman, että yritysten välinen suhde vahingoittuu.

Nopea kassankierto parantaa maksuvalmiutta ja siten yrityksen reagointikykyä yllättävienkin ongelmatilanteiden ilmetessä, joten laskurahoitus on helppo ja toimiva keino lievittää pitkien maksuaikojen aiheuttamaa huolta.

ROBERT MALMSTRÖM, TOIMITUSJOHTAJA, FINANCE LINK OY

Turvaa ja joustoa modernilla rahoitusratkaisulla

Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström kehotti jo viime syksynä pidentyneitä maksuaikoja käsitelleen keskustelun yhteydessä pk-yrityksiä turvaamaan kassankiertonsa joustavan rahoitusratkaisun avulla: ”Erityisesti suurempien yritysten kumppanina toimivien pk-yritysten kannattaa ehdottomasti hyödyntää moderneja rahoitusratkaisuja kassankierto-ongelmien välttämiseksi.” Talousnäkymien heikentyessä ja ylipitkien maksuaikojen yleistyessä neuvo on edelleen hyvin ajankohtainen. ”Nopea kassankierto parantaa maksuvalmiutta ja siten yrityksen reagointikykyä yllättävienkin ongelmatilanteiden ilmetessä, joten laskurahoitus on helppo ja toimiva keino lievittää pitkien maksuaikojen aiheuttamaa huolta”, Malmström muistuttaa.