Miten korona ja sen seuraukset ovat vaikuttaneet yritysten oikeudelliseen toimintaympäristöön?

Koronavirus ja sen laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ovat viime kuukausien aikana aiheuttaneet paljon kysymyksiä ja muutoksia miltei jokaisessa organisaatiossa. Taloudellisen tilanteen nopea heikkeneminen on monissa yrityksissä johtanut akuuttiin rahoituksen tarpeeseen ja vaikeuksiin täyttää sopimusvelvoitteita. Samalla myös yritystoiminnan riskit ovat kasvaneet yritysten monin paikoin heikentyneen maksukyvyn sekä poikkeustilanteissa yleistyvien ikävien lieveilmiöiden kuten esimerkiksi aiheettomien reklamaatioiden lisääntymisen myötä. Äkillisen työvoiman tarpeen vähenemisen johdosta monet yritykset ovat valitettavasti myös joutuneet käynnistämään yhteistoimintamenettelyt sekä turvautumaan lomautuksiin ja irtisanomisiin.

Vaikka Suomessakin ollaan vähitellen muiden Pohjois- ja EU-maiden tavoin siirtymässä kohti koronarajoitusten asteittaista purkamista, ennustetaan taloudellisesti haastavien aikojen jatkuvan vielä pitkään. Finance Linkin General Counsel Ieva Kovarskyte kannustaakin yrityksiä ennakoimaan niin akuutteja kuin pidemmänkin tähtäimen haasteita ja miettimään ratkaisuvaihtoehtoja liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi. Esimerkiksi seuraavat näkökulmat kannattaa yrityksen tarpeiden mukaan huomioida:

Sopimusoikeudelliset näkökulmat

• Yrityksen tavanomaiset tilaus- ja toimitusprosessit saattavat nykytilanteessa olla uhattuina tai niihin voi aiheutua viivettä. Uudelleenarvioimalla yrityksen sopimuspohjan ja päivittämällä taikka uudelleenneuvottelemalla sen tarpeellisilta osin yritys voi turvata toimintansa jatkuvuuden.

• Koronakriisin alusta alkaen on laajalti keskustelu siitä, voivatko koronavirus tai sen seuraukset muodostaa ylivoimaisen esteen eli niin kutsutun force majeure -tilanteen. Tämä pohdinta tulee kuitenkin viime kädessä tehdä hyvin tapauskohtaisesti. Mikäli yritys on kohdannut esimerkiksi toimitusvaikeuksia koronaviruksen johdosta, kannattaa sopimusoikeudelliset toimintavaihtoehdot pohtia tarkasti läpi juristin kanssa.

• Koronaviruksen aiheuttama pitkäkestoinen poikkeustilanne saattaa aiheuttaa laajemminkin tarvetta katsoa uudelleen läpi yrityksen sopimuskantaa ja mahdollisesti neuvotella ehtoja joiltakin osin uudelleen.

Työoikeudelliset näkökulmat

• Työvoiman tarpeen tilapäisesti vähentyessä yritys voi eri muodoissa toteutetuin lomautuksin turvata talouttaan ja siten auttaa säilyttämään työpaikkoja pidemmällä tähtäimellä. On oleellista että mikäli lomautuksiin joudutaan turvautumaan, ne toteutetaan lain vaatimusten mukaisesti, sillä laittomilla lomautuksilla tai irtisanomisilla voi olla yritykselle kalliit seuraukset.

• Yhteistoimintaneuvotteluihin ja lomautuksiin liittyviä määräaikaisia lakimuutoksia on jo poikkeustilanteen vuoksi toteutettu ja muita työoikeudellisia muutoksia on ennakoitavissa, joten ajantasaiset säännökset on syytä varmistaa.

Asiantunteva juridinen neuvonta auttaa varautumaan poikkeuksellisiin olosuhteisiin

Finance Link pyrkii myös tämänhetkisessä poikkeustilanteessa tukemaan asiakkaitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tarjoamalla asiantuntevaa ja kustannustehokasta juridista neuvontaa, jonka puitteissa asiakasyritykset pystyvät varautumaan muuttuneeseen tilanteeseen sen vaatimalla tavalla. Lisätietoja juridisesta neuvonnasta on saatavilla numerosta 09 7744 7462 sekä sähköpostiosoitteesta lakipalvelut@financelink.fi.