Blogi: Näin vertailet eri laskurahoituspalveluja

Laskujen myynti eli laskurahoituspalvelu on tämän päivän fiksua taloushallintaa. Vältät lähettämiesi laskujen usein harmillisen pitkät maksuajat ja laskut myymällä saat nopeasti tulorahoitusta, jolla hoidat yrityksesi kassavirtaa mahdollisen lainarahoituksen sijaan. 

Laskurahoituspalveluja tarjoavat monet yritykset, mutta palveluissa on selkeitä eroja. Palveluja vertaillessa kannattaa kiinnittää huomioita erityisesti kolmeen asiaan:

  1. Palvelun hinnoittelu ja hinnoittelun selkeys. Mitkä ovat kokonaiskulut ja ovatko ne selkeästi esitetty?
  2. Rahoitusaste. Kuinka suuren osan laskusta laskurahoituskumppani kattaa?
  3. Mitä muita laskurahoitukseen liittyviä arkea helpottavia palveluja kumppanisi tarjoaa?

Hinnoittelu ja sen selkeys: kuinka paljon laskurahoitus maksaa yrityksellesi ja mistä hinta koostuu?

Laskurahoituksen hinta määräytyy aina asiakaskohtaisesti. Laskurahoituspalvelun tarjoaja lähestyy hinnoittelupäätöstä tyypillisesti kahdesta eri näkökulmasta. Päätökseen vaikuttavat yrityksen luottoluokitus sekä liiketoiminnan kokonaisedellytysten arviointi. Joskus vain toinen, joskus molemmat.

Yrityksen luottoluokitukseen perustuva hinnoittelu

Yrityksen luottoluokitukseen perustuva hinnoittelu pohjautuu puhtaasti historialliseen luottoluokitukseen eikä se reagoi kovin nopeasti yrityksen taloudellisessa tilanteessa tapahtuviin muutoksiin. Jos yritykselläsi ei ole pitkää maksuhistoriaa, palveluntarjoaja haluaa usein saada yrityksesi taloustilanteesta laajemman käsityksen.

Liiketoiminnan kokonaisedellytyksiin perustuva hinnoittelu

Liiketoiminnan kokonaisedellytyksiin perustuvassa hinnoittelussa arvioidaan yrityksen kokonaistaloudellista tilannetta, joka ottaa paremmin huomioon yrityksen liiketoiminnassa tapahtuneita muutoksia. Tämänhetkisessä alati muuttuvassa maailmassa tulevaisuuden tulo-odotusten arviointi ei ole aina yksinkertaista, mutta tarkastelemalla useampia muuttujia saadaan laajempi käsitys yrityksen toimitusvalmiudesta ja usein myös liiketoiminnan tulevaisuuden näkymistä.

Parempaa hintaa tai parempia ehtoja laskujen myyntiin yritys voi saada myös, jos se esimerkiksi voi pantata yrityksen omaisuutta rahoituskumppanille. Tämän lisäksi hinnoittelussa otetaan huomioon myydyn laskun maksuehdot sekä rahoitettavien laskujen määrä suhteessa niiden volyymiin.

Nämä edellä mainitut hinnoittelun peruspilarit ovat kaikilla toimijoilla samat. Mitä parempi yrityksen tilanne edellä olevien kriteerien perusteella on, sitä alhaisempi on hinnoittelu ja sitä parempia ovat muut ehdot.

Palveluntarjoajien vaihtelevat hinnoitteluperusteet – onko rahoitus tehokasta?

  1. Laskurahoituspalvelu voi sisältää lisäkuluja, jotka vaihtelevat palveluntarjoajilla. Näitä ovat esimerkiksi selvityskulut, hyvityslaskukulut, reklamaatiokulut, suoramaksukulut sekä raportointiin liittyvät lisäkulut.
  2. Osa laskurahoitusyrityksistä tarjoaa tiettyjä lisäpalveluja maksuttomina, mutta on aina hyvä tarkistaa, sisältyvätkö palvelut rahoituksen hintaan vai ei. Tällaisia mahdollisesti maksuttomia palveluja ovat muun muassa asiakaspalvelu, laskujen reaaliaikainen seuranta ja juridiset palvelut. Jos palvelu on maksuton, sen laajuus on hyvä selvittää. Esimerkiksi kovin syvällistä juridista neuvontaa harva tarjoaa maksutta.

Ennen laskurahoituskumppanin valintaa kannattaa aina selvittää hinnoitteluperuste sekä kysyä mahdollisista muista kuluista ja lisäpalveluista, jotta vältytään yllätyksiltä. Siksi yritys, jonka palveluissa on selkeä hinnoittelu, on aina turvallisin valinta. Tällöin asiakas tietää mistä maksaa. On molemmille osapuolille eduksi, että palveluntarjoaja perehtyy huolellisesti yrityksesi taloustilanteeseen. Turvallisimman pohjan yhteistyölle takaa tehokas rahoitus, jossa katsotaan liiketoiminnan kokonaisedellytyksiä asiakaskohtaisesti, eikä pelkkää luottoluokitusta.

Tarkista tuleeko laskurahoituksellesi katto vastaan

Rahoituksen tehokkuuteen liittyy myös se, miten suuren osan laskusta rahoituskumppani kattaa. Kattavuudessa voi olla isojakin eroja toimijoiden välillä.

Joku toimija voi rahoittaa koko laskun 100-prosenttisesti. Pankit sekä suurin osa rahoitusyhtiöistä rahoittavat yleensä vähemmän kuin 100 prosenttia, tyypillisesti 60–80 prosenttia myytävän laskun summasta.

Rahoituksen kattavuuteen voi liittyä myös limitti tai katto. Osa toimijoista ostaa myymäsi laskut vain tiettyyn kattosummaan asti kokonaan. Tämän kynnyksen tai limiitin ylityttyä ostaminen loppuu tai parhaimmillaan laskuja ostetaan jonkin matalamman rahoitusasteen mukaan.

Laskurahoituksen kattavuus sekä mahdollinen limiitti tulee aina tarkistaa ennen päätöksentekoa. Etenkin rahoitettavien laskujen volyymin kasvaessa pienilläkin prosenttieroilla voi olla suuri merkitys.

Nopea ja henkilökohtainen palvelu helpottaa säännöllistä asiointia

Moni ei tule ajatelleeksi, että laskurahoitusta ostaessa palvelulla on iso rooli. Palvelulla tarkoitetaan laskurahoitukseen liittyviä asiakkaan arkea helpottavia palveluita laskurahoituskumppanilta.

Näitä arkea helpottavia palveluita ovat muun muassa asiakkaan auttaminen kustannustehokkaimman rahoitusmallin löytämisessä. Kannattaako esimerkiksi valita factoring vai laskurahoitus, tai kannattaako ottaa kertaluontoinen sopimus vai vuosisopimus?

Henkilökohtainen palvelu tutun, yrityksen asioista perillä olevan asiakaspalvelijan kanssa sujuvoittaa elämää verrattuna siihen, että vastapuolella on aina eri henkilö, jolle joutuu kertomaan asiansa alusta asti.

Asiakaspalvelua on myös se, kuinka nopeasti rahat saa tilille laskun myynnin jälkeen. Muita hyödyllisiä palveluja ovat laskujen seuranta reaaliajassa, kirjanpitoa helpottavat kuukausittaiset raportit sekä raporttien yhteensopivuus eri kirjanpito-ohjelmien kanssa.

Lisäksi yritykselle voi tulla vastaan mitä moninaisempia yllättäviä tilanteita, joihin asiantunteva laskurahoituspalvelukumppani voi antaa apua. Esimerkiksi jos asiakkaan oma, pitkäaikainen tai muuten liiketoiminnalle tärkeä taho, ei suoritakaan maksuja totutusti ajallaan. Tai jos yrityksellä on yllättävä nopea tarve saada laskusta raha tilille.

Ilman tällaisia aidosti asiakasta hyödyttäviä lisäpalveluita asiakas jää helposti yksin ja laskurahoituksen kaikki hyödyt eivät tule käyttöön.

Laskurahoituksen hintaa tuleekin arvioida mahdollisena kokonaiskustannuksena ja ottaa esimerkiksi huomioon aika, joka kuluu asioiden selvittelyyn, kun palvelu ei toimi tai lisäpalvelut ovat maksullisia. Tällainen aika on aina pois muusta laskutettavasta liiketoiminnasta.

Laskurahoituskumppanin palveluiden nopeus helpottavat asiointia. Jotkut maksulliset lisäpalvelut voivat tuoda yritykselle säästöä, kun toiminta tehostuu. Pyri ennalta arvioimaan palvelutarpeesi tarpeeksi laajasti.

Tarkista ja vertaa vielä nämä asiat, ennen kuin valitset kumppanisi laskurahoitukseen

Tiukassa valintatilanteessa pienetkin erot ratkaisevat. Siksi tarjousta pyytäessä kannattaa kysyä ja selvittää kaikki asiat mahdollisimman tarkkaan. Ikävänä yllätyksenä muuten hyvin alkaneelle yhteistyölle voi olla esimerkiksi se, että valitun kumppanin raportointi ei ole yhteensopiva kirjapitojärjestelmäsi kanssa.

Selvitä siis vielä nämä asiat:

  • Muuttuuko laskun ulkonäkö oleellisesti, kun se toimitetaan kumppanilta asiakkaalle?
  • Onko myydyn laskun seuranta helppoa?
  • Tukeeko valitun kumppanin raportointi olemassa olevaa kirjanpitojärjestelmää ja helpottaako se tilitoimiston työtä?
  • Onko laskurahoitusta tarjoava kumppani vakiinnuttanut asemansa markkinoilla ja toimiiko se eettisesti oikein hyviä tapoja noudattaen? Osalla laskurahoitusyhtiöistä on mainetaakkana perintäyhtiön mielikuva.
  • Tarjoaako valittu kumppani tarvitsemiasi lisäpalveluita, maksutta tai lisämaksusta? Esimerkiksi juridisesta avusta voi olla hyötyä omien alihankintasopimusten tarkastamisessa tai esimerkiksi riitatilanteissa.

Tehokkuus säästää rahaa. Mitä tehokkaampaa laskurahoitus on, sitä nopeammin yrityksesi kassavirta on varmistettu ja toimintaedellytykset kunnossa.

 
Lue lisää laskurahoituksesta ja ota yhteyttä →