Uusi verkkolaskulaki velvoittaa yritykset käsittelemään verkkolaskuja

1.4.2020 osana EU:n verkkolaskudirektiiviä voimaan astuva verkkolaskulaki edellyttää käytännössä B2B-yrityksiltä siirtymistä verkkolaskutukseen.

EU:n verkkolaskudirektiivin mukainen verkkolaskulaki velvoittaa yrityksiä käsittelemään verkkolaskuja 1.4.2020 alkaen. Uuden lain tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaupankäyntiä ja ohjata yritysten laskutusta sähköiseen muotoon. Lain edellyttämällä sähköisellä laskulla tarkoitetaan laskua, joka on tehty ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja joka noudattaa EU:n sähköisen laskutuksen standardeja, joten esimerkiksi sähköpostitse lähetetyt laskut eivät ole lain mukaisia sähköisiä laskuja. Käytännössä uuden verkkolaskulain astuttua voimaan yrityksellä on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku verkkolaskuna ja vastaavasti jättää lasku maksamatta, mikäli laskuttava yritys ei toimita sitä pyynnön mukaisesti. Julkishallinnon yritykset ovat kuuluneet lain piiriin jo huhtikuusta 2019 alkaen ja Suomen valtio vastaanottaa 1.4.2020 alkaen vain verkkolaskuja.

Uuden lain asettamat vaatimukset saattavat aiheuttaa vaikeuksia nimenomaan pienyrityksille, sillä mikäli yritys ei pysty toimittamaan asiakkailleen verkkolaskuja, voi myyntisaatavien kotiuttaminen viivästyä ja vaikeutua huomattavasti.

ROBERT MALMSTRÖM, TOIMITUSJOHTAJA, FINANCE LINK OY

Huhtikuun alussa voimaan astuvan lain piirissä tuhansittain yrityksiä

Uusi verkkolaskulaki koskee B2B-yrityksiä joiden liikevaihto on vähintään 10 000 euroa, joten voimaan astuessaan se vaikuttaa jopa kymmenien tuhansien suomalaisyritysten laskutuskäytäntöihin. Laskurahoitusmarkkinoilla verkkolaskutuksen hyödyntämisen edelläkävijänä jo vuosia toimineen Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström näkee uuden lain aiheuttavan päänvaivaa etenkin pienemmille yrityksille. ”Kokemuksemme mukaan verkkolaskutus on suuremmissa suomalaisyrityksissä jo varsin laajalti käytössä. Sen sijaan moni pienempi yritys ei ole vielä siirtynyt verkkolaskutukseen tai ylipäätään käytä sähköistä laskutusohjelmaa. Uuden lain asettamat vaatimukset saattavat näin ollen aiheuttaa vaikeuksia nimenomaan pienyrityksille, sillä mikäli yritys ei pysty toimittamaan asiakkailleen verkkolaskuja, voi myyntisaatavien kotiuttaminen viivästyä ja vaikeutua huomattavasti”, hän arvioi.

Verkkolaskutus käyttöön sujuvasti ja ilman lisäkustannuksia

Verkkolaskutus on nopea, luotettava ja kustannustehokas vaihtoehto perinteiselle paperilaskutukselle, mutta pienille ja keskisuurille yrityksille tarvittavan ohjelmiston hankinta ja käyttöönotto asettavat usein sekä taloudellisia että ajankäytöllisiä haasteita. Helpottaakseen omalta osaltaan pk-sektorin yritysten varautumista uuteen verkkolaskulakiin Finance Link on luonut asiakkaidensa käyttöön maksuttoman teelasku.fi-palvelun, joka mahdollistaa verkkolaskutukseen siirtymisen sujuvasti ja kokonaan ilman lisäkustannuksia. ”Teelasku.fi on täysin itsenäinen palveluratkaisu, jonka käyttöönotto ei edellytä yritykseltä kalliiden lisäohjelmistojen hankintaa ja asentamista tai sitoutumista mihinkään tiettyyn taloushallinnon järjestelmään”, toimitusjohtaja Malmström toteaa.

1.4.2020 voimaan astuva laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Lisätietoja ja yhteystiedot teelasku.fi-palvelun käyttöönottoa varten löytyvät täältä.