Yrityksillä ei ole aikaa pitkiin hakuprosesseihin, rahoitusta nyt!

Rahoitushakemusten pitkä käsittelyaika uhkaa heikentää kriisipakettiin sisältyvän rahoitusavun saatavuutta ja syventää etenkin pk-sektorin yritysten korona-ahdinkoa.

Koronavirustilanteen kanssa kamppailevien yritysten auttamiseksi on käynnistetty mittavia tukitoimia, mutta tehostettujen rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä uhkaa tällä hetkellä hidastaa rahoitushakemusten käsittelyyn tarvittavien resurssien puute. Sekä valtion erityisrahoituslaitos Finnvera että rahoitustukea myöntävä Business Finland kertovat kriisipaketin julkistuksen myötä saaneensa suoranaisen vyöryn hakemuksia rahoitusta kipeästi kaipaavilta yrityksiltä. ”Business Finland käsittelee normaalisti 7 000 yritysten tukihakemusta vuodessa. Parina viime päivänä niitä on tullut jo yli 4 000”, kertoo Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola Kauppalehden haastattelussa.

Rahoitushakemusten käsittelyn ruuhkautuminen huolestuttaakin Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäistä, joka näkee tarjolla olevien rahoitusmallien palvelevan parhaiten suurempia yrityksiä ja pelkää pk-yritysten pahimmassa tapauksessa jäävän keskeisten tukitoimien ulkopuolelle. ”Hyvää tahtoa on paljon, mutta kapeikkoja on liikaa. Raha ei löydä yrityksiä. Resurssit eivät riitä rahoitushakemusten nopeaan käsittelyyn. Kriisipaketti ei tältä osin toimi”, hän painottaa. Myös liikemies Jari Sarasvuo tuo tuoreessa LinkedIn-postauksessaan julki huolensa juuri pk-sektorin yritysten tilanteesta. ”Pk-sektori tuottaa yli 40% koko Suomen BKT:sta ja kaikkien yritysten liikevaihdosta (luokkaa 450 miljardia) lähes 60%. Uusista yksityisen sektorin työpaikoista 58% syntyy alle 50 hengen yrityksissä. Pk-sektorilla on keskeinen rooli koko yhteiskunnan ylläpitämisessä. Tämä takia hyvinvointiyhteiskunta romahtaa, jos näiden yrittäjien selkä katkeaa. Nyt pelkään että valtion, EKP:n ja Suomen Pankin tuki menee lähinnä suurille yrityksille”, Sarasvuo toteaa.

Nopeaa rahoitusta ilman pitkiä ja hankalia hakuprosesseja

Myös Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström seuraa huolestuneena taloustilanteen tämänhetkistä kehitystä ja yritysten kasvavaa ahdinkoa. Hänen mielestään akuutisti rahoitusta tarvitsevia yrityksiä on autettava kaikin mahdollisin keinoin niiden jatkuvuuden turvaamiseksi. ”Tuhansilla yrityksillä on tarve rahoitukselle juuri nyt, eivätkä ne voi odottaa hakemusruuhkan hellittämistä”, hän toteaa. ”Laskurahoitus soveltuu erinomaisesti nopeaa rahoitusratkaisua kaipaavalle yritykselle, sillä palvelun käynnistys sujuu nopeasti ja helposti ilman pitkiä hakuprosesseja tai hankalia lomakkeita”, Malmström muistuttaa. ”Tämän rahoitusmuodon avulla yritys kohentaa tilannettaan käytännössä välittömästi, kun myyntisaatavat kotiutuvat kassaan heti.”

Laskurahoituksen avulla yritys kohentaa tilannettaan käytännössä välittömästi, kun myyntisaatavat kotiutuvat kassaan heti.

ROBERT MALMSTRÖM, TOIMITUSJOHTAJA, FINANCE LINK OY

Lisähuolta yrityksille aiheuttaa maksuaikoja koskevan säätelyn noudattamatta jättämisen yleistyminen. Maksuehtojen yksipuolisen venyttämisen etenkin pienemmille yrityksille aiheuttamat haitat nousivat näkyvästi otsikoihin helmikuussa Tripla-projektin maksujen jäädytykseen liittyvän uutisoinnin yhteydessä. Ongelma on jälleen ajankohtainen, kun koronaviruksen aiheuttamassa taloudellisessa kriisissä useimmiten suurten yritysten yksipuolisesti venyttämät maksuajat aiheuttavat suurta vahinkoa jo entisestään ahtaalla oleville pk-sektorin yrityksille. ”Suomen talouselämässä vahvistuu tällä hetkellä viidakon laki. Vahvat jyräävät heikompia ja isot pienempiä. Lähes jokainen yrittää estää ensisijaisesti oman kassansa kuivumisen, eikä välitä vaikka se kaataa kaverin”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kuvailee Suomen Yrittäjien tiedotteessa. Myös ylipitkien maksuaikojen aiheuttamaa huolta voi lievittää laskurahoituksen avulla, sillä myyntisaatavien nopea kotiuttaminen parantaa yrityksen maksuvalmiutta ja siten sen reagointikykyä jyrkästi heikkenevän taloudellisen tilanteen aiheuttamiin ongelmiin.