Finance Link on varautunut koronavirukseen – palvelu jatkuu häiriöttä myös mahdollisessa poikkeustilanteessa

Uutinen Finance Link

Finance Link on varautunut koronavirukseen – palvelu jatkuu häiriöttä myös mahdollisessa poikkeustilanteessa

Finance Linkin tavoitteena on tarjota asiakkailleen olosuhteista riippumatta aina mahdollisimman luotettavaa ja laadukasta palvelua, joten käytäntönämme on varautua etukäteen mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Lähtökohtanamme on, että Finance Linkin palvelu jatkuu häiriöttä myös poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa ja ostamme asiakkaidemme laskut sekä tilitämme suoritukset täysin normaalin toimintatapamme mukaisesti!

Koronaviruksen leviämisen torjuntaan liittyvien toimenpiteiden sekä niistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi Finance Link on toiminut seuraavasti:

  • Olemme ohjeistaneet henkilöstöä huolehtimaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta THL:n ohjeiden mukaisesti tartuntojen ehkäisemiseksi.
  • Olemme laatineet valmiussuunnitelman, jossa olemme määritelleet keskeiset toimintomme sekä niistä vastaavat henkilöt.
  • Olemme varmistaneet tarvittavat etätyövälineet ja -yhteydet keskeisten palvelutoimintojemme häiriöttömän jatkuvuuden takaamiseksi mahdollisessa karanteenitilanteessa.
  • Olemme kouluttaneet henkilöstömme suorittamaan työtehtävänsä myös normaaleista toimisto-olosuhteista poikkeavissa oloissa.
  • Olemme opastaneet henkilöstöä toimimaan viranomaisohjeiden mukaisesti mahdollisen tartuntaepäilyn ilmetessä.
  • Olemme antaneet henkilöstölle viranomaisohjeisiin perustuvat matkustusohjeet.

Finance Link seuraa aktiivisesti koronavirustilanteen etenemistä ja tiedottaa asiakkaitaan tarpeen mukaan. Suosittelemme myös asiakkaitamme varautumaan tilanteeseen ja varmistamaan laskujen toimituksen Finance Linkille myös poikkeusolosuhteissa.

Lue vielä nämä

Uutinen

Finance Linkin NPS ennätyslukemaan 90!

Finance Linkin jatkuvasti toteuttama asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-kysely saavutti 7.7.2020 uuden ennätyslukeman 90.

Lue lisää
Uutinen

Yrityksen edunsaajien tiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuun alkuun mennessä

Heinäkuun alussa voimaan astuvan ilmoitus- ja rekisteröintivelvoitteen myötä yrityksen tosiasialliset edunsaajat eli käytännössä omistajat tai muut määräysvaltaa käyttävät henkilöt tulee ilmoittaa kaupparekisteriin.

Lue lisää
Uutinen

Yritysten väliset maksuviiveet yleistyvät edelleen ja koronakriisin myötä myös monet pk-yrityset ovat pidentäneet maksuaikojaan

Useimmiten ylipitkästä maksuajasta ei sovita erikseen, vaikka laki niin edellyttää. Toukokuun lopulla toteutetun Yrittäjägallupin mukaan yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet e...

Lue lisää