Miten korona ja sen seuraukset ovat vaikuttaneet yritysten oikeudelliseen toimintaympäristöön?

Potentiaalisten haasteiden ennakointi ja asiantunteva juridinen apu ovat avainasemassa pyrittäessä turvaamaan yrityksen liiketoiminnan jatkuvuutta pitkäkestoisessa poikkeustilanteessa.

Blogi Finance Link

Koronavirus ja sen laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ovat viime kuukausien aikana aiheuttaneet paljon kysymyksiä ja muutoksia miltei jokaisessa organisaatiossa. Taloudellisen tilanteen nopea heikkeneminen on monissa yrityksissä johtanut akuuttiin rahoituksen tarpeeseen ja vaikeuksiin täyttää sopimusvelvoitteita. Samalla myös yritystoiminnan riskit ovat kasvaneet yritysten monin paikoin heikentyneen maksukyvyn sekä poikkeustilanteissa yleistyvien ikävien lieveilmiöiden kuten esimerkiksi aiheettomien reklamaatioiden lisääntymisen myötä. Äkillisen työvoiman tarpeen vähenemisen johdosta monet yritykset ovat valitettavasti myös joutuneet käynnistämään yhteistoimintamenettelyt sekä turvautumaan lomautuksiin ja irtisanomisiin.

Vaikka Suomessakin ollaan vähitellen muiden Pohjois- ja EU-maiden tavoin siirtymässä kohti koronarajoitusten asteittaista purkamista, ennustetaan taloudellisesti haastavien aikojen jatkuvan vielä pitkään. Finance Linkin General Counsel Ieva Kovarskyte kannustaakin yrityksiä ennakoimaan niin akuutteja kuin pidemmänkin tähtäimen haasteita ja miettimään ratkaisuvaihtoehtoja liiketoimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi. Esimerkiksi seuraavat näkökulmat kannattaa yrityksen tarpeiden mukaan huomioida:

Sopimusoikeudelliset näkökulmat

• Yrityksen tavanomaiset tilaus- ja toimitusprosessit saattavat nykytilanteessa olla uhattuina tai niihin voi aiheutua viivettä. Uudelleenarvioimalla yrityksen sopimuspohjan ja päivittämällä taikka uudelleenneuvottelemalla sen tarpeellisilta osin yritys voi turvata toimintansa jatkuvuuden.

• Koronakriisin alusta alkaen on laajalti keskustelu siitä, voivatko koronavirus tai sen seuraukset muodostaa ylivoimaisen esteen eli niin kutsutun force majeure -tilanteen. Tämä pohdinta tulee kuitenkin viime kädessä tehdä hyvin tapauskohtaisesti. Mikäli yritys on kohdannut esimerkiksi toimitusvaikeuksia koronaviruksen johdosta, kannattaa sopimusoikeudelliset toimintavaihtoehdot pohtia tarkasti läpi juristin kanssa.

• Koronaviruksen aiheuttama pitkäkestoinen poikkeustilanne saattaa aiheuttaa laajemminkin tarvetta katsoa uudelleen läpi yrityksen sopimuskantaa ja mahdollisesti neuvotella ehtoja joiltakin osin uudelleen.

Työoikeudelliset näkökulmat

• Työvoiman tarpeen tilapäisesti vähentyessä yritys voi eri muodoissa toteutetuin lomautuksin turvata talouttaan ja siten auttaa säilyttämään työpaikkoja pidemmällä tähtäimellä. On oleellista että mikäli lomautuksiin joudutaan turvautumaan, ne toteutetaan lain vaatimusten mukaisesti, sillä laittomilla lomautuksilla tai irtisanomisilla voi olla yritykselle kalliit seuraukset.

• Yhteistoimintaneuvotteluihin ja lomautuksiin liittyviä määräaikaisia lakimuutoksia on jo poikkeustilanteen vuoksi toteutettu ja muita työoikeudellisia muutoksia on ennakoitavissa, joten ajantasaiset säännökset on syytä varmistaa.

Asiantunteva juridinen neuvonta auttaa varautumaan poikkeuksellisiin olosuhteisiin

Finance Link pyrkii myös tämänhetkisessä poikkeustilanteessa tukemaan asiakkaitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tarjoamalla asiantuntevaa ja kustannustehokasta juridista neuvontaa, jonka puitteissa asiakasyritykset pystyvät varautumaan muuttuneeseen tilanteeseen sen vaatimalla tavalla. Lisätietoja juridisesta neuvonnasta on saatavilla numerosta 09 7744 7462 sekä sähköpostiosoitteesta lakipalvelut@financelink.fi.

Lue vielä nämä

Blogi

Pitkät maksuajat haittaavat yrityksen kasvua – 3 vinkkiä maksuvalmiuden turvaamiseksi

Yrityksen elinvoima ja kasvu edellyttävät, että sen kassassa on rahaa. Yhä pidentyvät maksuajat heikentävät kassavirtaa ja käyttöpääomaa. Lue vinkit, miten yrittäjä voi turvata maksuvalmiutensa ja nopeuttaa yrityksensä kassankiertoa.

Lue lisää
Big excavator on new construction site, in the background the blue sky and sun
Blogi

Harca Ky: ”Finance Linkin palvelu on kilpailijoihin verrattuna ylivoimainen!”

Vuodesta 2016 Finance Linkin laskurahoituspalvelua käyttänyt Harca Ky arvostaa erityisesti palvelun nopeutta sekä pitkän yhteistyön mukanaan tuomaa molemminpuolista luottamussuhdetta. Lue lisää asiakkaamme kokemuksista!

Lue lisää
Blogi

Suomalaisyrittäjien huoli omasta taloustilanteestaan kasvussa – 3 vinkkiä taloudellisen mielenrauhan edistämiseen

Tuoreen Yrittäjän taloudellinen mielenrauha -tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisyrittäjät luottavat omaan talouteensa kuluttajia vähemmän ja kokevat erityistä huolta asiakkaiden määrästä, yleisestä taloustilanteesta ja omasta työkyvystään.

Lue lisää