fbpx

Nopean kassankierron 5 hyötyä kasvuyritykselle

Myyntisaatavat eivät tuota taseessa, vaan rahat on hyvä saada kiertoon heti. Lue miten monin eri tavoin yritys hyötyy nopeammasta kassankierrosta!

Opas Finance Link

Pk-sektorin kasvuyritysten rahoituksen saanti on viime vuosina vaikeutunut, kun finanssimarkkinoiden tiukentunut sääntely on nostanut rahoituksen kustannuksia ja samalla rajoittanut pankkien rahoitushalukkuutta. Kun samanaikaisesti myös yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet, on selvää että tarve kasvun mahdollistaville rahoitusratkaisuille on pk-yritysten keskuudessa akuutti.

Laskurahoitus on järkevä ratkaisu erityisesti kasvuhakuisille yrityksille, joille rahoituksen saatavuus ja pula vakuuksista muodostaa muita yrityksiä suuremman ongelman. ”Rahoituksen tarve mielletään yleisesti taloudellisista vaikeuksista kärsivän yrityksen ongelmaksi, mutta todellisuudessa tarve on usein suurinta juuri nopean kasvun kynnyksellä olevissa yrityksissä. Laskurahoitusta hyödyntämällä yrityksen on helppoa muuttaa laskusaatavat nopeasti rahaksi ja investoida kasvuun ilman lisälainaa”, toteaa Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström.

”Joustavien rahoitusratkaisujen hyödyntäminen tukee merkittävällä tavalla talouskasvun myönteistä kehitystä. Esimerkiksi kasvussa olevalla rakennusalalla pk-yritykset pystyvät laskurahoituksen mahdollistaman nopeamman kassankierron ansiosta panostamaan koko toimialan kasvua tukeviin investointeihin sekä uuden henkilöstön rekrytointiin”, toimitusjohtaja Malmström jatkaa.

Nopean kassankierron 5 hyötyä kasvuyritykselle

  • Kassavirtojen ennakointi helpottuu.
  • Yrityksen taserakenne kevenee.
  • Yrityksen maksuvalmius paranee.
  • Yritys voi toteuttaa kasvun kannalta välttämättömiä investointeja ilman lisälainaa.
  • Yritys saavuttaa kilpailuetua voidessaan tarjota omille asiakkailleen parempia maksuehtoja.

Finance Link tarjoaa nopean ja järkevän tavan muuttaa laskusaatavat heti rahaksi. Laskujen myynti parantaa yrityksenne taloudellisia tunnuslukuja ja helpottaa kassavirtojen ennakointia. Säästätte myös aikaresursseja yrityksenne ydinliiketoimintaan, kun asiakaspalvelumme huolehtii myyntireskontranne hoidosta. Finance Link hoitaa laskujen koko elinkaaren ja kantaa luottotappioriskin ostetuista saatavista.

Lue vielä nämä

Finance Link Oy:n toimitusjohtaja Robert Malmström
Opas

Positiivinen kassavirta antaa vapauden toimia

Kannattavakin yritys voi kaatua kassakriisiin. Erityisen tärkeää kassan hallinta on nopeasti kasvavalla yrityksellä, tai yrityksellä, jolla likviditeettitilanne on jostain muusta syystä tiukka.

Lue lisää
Opas

Laskurahoitus vai factoring? – yrittäjä, tarkasta tästä tärkeimmät erot

Laskujen kiertoajat pitenevät jatkuvasti. Yritykselle se tarkoittaa entistä hankalammin hallittavampaa kassaa ja sitä, että saamisia saa odottaa entistä pidempään. Yrityksissä kannattaa pohtia, mitkä asiat oman yrityksen rahoituksessa ovat oikeasti tärkeitä.

Lue lisää
Opas

Finance Linkin vinkit yrityksen toiminnan turvaamiseksi poikkeustilanteessa

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikeuttaa tällä hetkellä merkittävästi yritysten toimintaa. Kokosimme muutaman keskeisen toimenpiteen, jotka auttavat yritystä selviytymään myös poikkeusolosuhteissa!

Lue lisää