Nopean kassankierron 5 hyötyä kasvuyritykselle

8.6.2017


Pk-sektorin kasvuyritysten rahoituksen saanti on viime vuosina vaikeutunut, kun finanssimarkkinoiden tiukentunut sääntely on nostanut rahoituksen kustannuksia ja samalla rajoittanut pankkien rahoitushalukkuutta. Kun samanaikaisesti myös yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet, on selvää että tarve kasvun mahdollistaville rahoitusratkaisuille on pk-yritysten keskuudessa akuutti.

Laskurahoitus on järkevä ratkaisu erityisesti kasvuhakuisille yrityksille, joille rahoituksen saatavuus ja pula vakuuksista muodostaa muita yrityksiä suuremman ongelman. ”Rahoituksen tarve mielletään yleisesti taloudellisista vaikeuksista kärsivän yrityksen ongelmaksi, mutta todellisuudessa tarve on usein suurinta juuri nopean kasvun kynnyksellä olevissa yrityksissä. Laskurahoitusta hyödyntämällä yrityksen on helppoa muuttaa laskusaatavat nopeasti rahaksi ja investoida kasvuun ilman lisälainaa”, toteaa Finance Linkin toimitusjohtaja Robert Malmström.

”Joustavien rahoitusratkaisujen hyödyntäminen tukee merkittävällä tavalla talouskasvun myönteistä kehitystä. Esimerkiksi kasvussa olevalla rakennusalalla pk-yritykset pystyvät laskurahoituksen mahdollistaman nopeamman kassankierron ansiosta panostamaan koko toimialan kasvua tukeviin investointeihin sekä uuden henkilöstön rekrytointiin”, toimitusjohtaja Malmström jatkaa.

Nopean kassankierron 5 hyötyä kasvuyritykselle

  • Kassavirtojen ennakointi helpottuu.
  • Yrityksen taserakenne kevenee.
  • Yrityksen maksuvalmius paranee.
  • Yritys voi toteuttaa kasvun kannalta välttämättömiä investointeja ilman lisälainaa.
  • Yritys saavuttaa kilpailuetua voidessaan tarjota omille asiakkailleen parempia maksuehtoja.

Finance Link tarjoaa nopean ja järkevän tavan muuttaa laskusaatavat heti rahaksi. Laskujen myynti parantaa yrityksenne taloudellisia tunnuslukuja ja helpottaa kassavirtojen ennakointia. Säästätte myös aikaresursseja yrityksenne ydinliiketoimintaan, kun asiakaspalvelumme huolehtii myyntireskontranne hoidosta. Finance Link hoitaa laskujen koko elinkaaren ja kantaa luottotappioriskin ostetuista saatavista.


Pyydä tarjous

« Takaisin