fbpx

Yrityksen edunsaajien tiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin heinäkuun alkuun mennessä

Heinäkuun alussa voimaan astuvan ilmoitus- ja rekisteröintivelvoitteen myötä yrityksen tosiasialliset edunsaajat eli käytännössä omistajat tai muut määräysvaltaa käyttävät henkilöt tulee ilmoittaa kaupparekisteriin.

Uutinen Finance Link

1.7.2020 voimaan astuva ilmoitus- ja rekisteröintivelvoite koskee useimpia yrityksiä ja yhteisöjä.

Yrityksen tosiasialliset edunsaajat eli käytännössä omistajat tai muut määräysvaltaa käyttävät henkilöt tulee ilmoittaa kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä. Tämä velvoite perustuu vuoden 2017 alussa voimaan tulleeseen lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (6 luvun 4 §) sekä kaupparekisterilakiin. Tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisvelvollisuuden taustalla on pyrkimys torjua harmaata taloutta ja talousrikollisuutta entistä tehokkaammin.

Edunsaajien ilmoittaminen käy kätevästi verkossa

Yrityksen tosiasialliseksi edunsaajaksi katsottavat tahot on määritelty tarkoin rahanpesulaissa, mutta tiivistetysti sanoen edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka omistaa yrityksen tai muuten käyttää siinä määräysvaltaa. Ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisia ovat useimmat yritykset ja yhteisöt eli niin osakeyhtiöt ja osuuskunnat kuin myös avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, joiden edunsaaja on muu henkilö kuin yhtiömies. Ilmoitus tulee tehdä myös, jos yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa. Lisäksi ilmoitus tulee tehdä aina kun yrityksen edunsaajatiedot muuttuvat tai kun on perustettu uusi yritys. Pörssiyhtiöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien eli toiminimiyrittäjien ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Yrityksen tosiasiallisen edunsaajan tai edunsaajien ilmoittaminen on maksutonta ja onnistuu pääosin helposti verkossa. Rekisteröinnistä kannattaa ehdottomasti huolehtia ajoissa, sillä sen laiminlyöminen saattaa johtaa jopa sakkorangaistukseen. Toisin kuin muut kaupparekisterin tiedot, edunsaajia koskevat tiedot eivät ole samalla tavoin kaikkien saatavilla. Tältä osin tietojensaanti on rajattu vain sellaisiin tahoihin, joilla on edunsaajien tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Tarkempia tietoja sekä rekisteröinnin tekemiseen että tosiasiallisen edunsaajan määritelmään liittyen löytyy patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta seuraavasta osoitteesta: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot.html.

Lainopillisten kysymysten ilmetessä kannattaa turvatua ammattilaisen apuun

Mikäli oman yrityksen tosiasiallisten edunsaajien määrittely osoittautuu PRH:n sivuilta löytyvistä ohjeista huolimatta hankalaksi tai yrityksellä on muita lainopillisia kysymyksiä, kannattaa niiden ratkaisemiseksi kääntyä ammattilaisen puoleen. Finance Link tarjoaa asiakkailleen asiantuntevaa ja kustannustehokasta juridista neuvontaa, jonka puitteissa asiakasyritykset saavat apua esimerkiksi sopimus- ja yritysoikeudellisten asioidensa hoitamiseen. Tarkempia tietoja lainopillisista palveluista on luettavissa Finance Linkin kotisivuilta ja konsultaatioajan voi varata puhelimitse numerosta 09 7744 7430 tai sähköpostitse osoitteesta lakipalvelut@financelink.fi.

Lue vielä nämä

Uutinen

Finance Linkin NPS ennätyslukemaan 90!

Finance Linkin jatkuvasti toteuttama asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-kysely saavutti 7.7.2020 uuden ennätyslukeman 90.

Lue lisää
Uutinen

Yritysten väliset maksuviiveet yleistyvät edelleen ja koronakriisin myötä myös monet pk-yrityset ovat pidentäneet maksuaikojaan

Useimmiten ylipitkästä maksuajasta ei sovita erikseen, vaikka laki niin edellyttää. Toukokuun lopulla toteutetun Yrittäjägallupin mukaan yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet e...

Lue lisää
Uutinen

Suuret rakennusyhtiöt viivyttävät vahvemman oikeudella maksujaan, mikä ajaa pieniä aliurakoitsijoita kassakriisiin

Talotekniikka-alan kysely kertoo aliurakoitsijoiden olevan kassa-ahdingossa ja kokevan jatkuvaa epävarmuutta saatavien kotiutumisesta. Pääsyylliseksi maksuaikojen venymiseen kyselyn vastaajat nimeävät suuret rakennusyritykset, jotka pidentävät maksuehtoja.

Lue lisää